SUOMALAISEN FRANCHISINGYRITTÄJÄN PROFIILI

-“ ikä ja sukupuoli etuna vai esteenä?

Sopiiko franchisingyrittäjyys paremmin miehille kuin naisille? Onko yli 50 -“vuotias jo liian vanha franchisingyrittäjäksi? Entä alle 25-vuotias - onko hän liian nuori? Tällaisia kysymyksiä kuulee usein pohdittavan. Franchise News haastatteli muutamia ketjujohtajia ja kysyi, miten heidän ketjuissa suhtaudutaan eri sukupuolen ja eri-ikäisiin yrittäjiin. Haastateltaviksi valittiin johtoa ketjuista, joissa jonkin ikäryhmän tai toisen sukupuolen edustajien osuus on huomattavan suuri. 

Haastatteluiden lomassa esitettävät faktat perustuvat Franchisingsektorin kasvuselvityksen tuloksiin viime kesältä. Kasvuselvitykseen vastasi yli 200 ketjujohtajaa ketjunsa tilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä. Kasvuselvityksen toteutti FranCon Franchise Consulting yhteistyössä Elisan, Franchise Newsin ja Suomen Franchising-Yhdistyksen kanssa. 

Sukupuolet löytävät oman alansa 

Kasvuselvityksen perusteella voidaan päätellä, että Suomessa toimii noin 5.000 franchisingyrittäjää, joilla on hoidettavanaan noin 6.000 toimipistettä (lisäksi franchisingantajilla on n.2.000 omaa toimipistettä). Tutkimuksessa mukana olleiden ketjujen yrittäjistä 62% on miehiä ja 38% naisia. Naisten osuus franchisingyrittäjistä on siis hieman suurempi kuin kaikista yrittäjistä (Tilastokeskuksen mukaan noin joka kolmas yrittäjä on nainen).  

Eri ketjuissa kuitenkin tilanne vaihtelee suuresti ja markkinoilla on monia ketjuja, joissa yrittäjät ovat lähes ainoastaan naispuolisia. Esimerkiksi hoiva-alan, kampaamopalveluiden sekä monet vähittäiskaupan (naistenvaatteet, eläintarvikkeet, korut, kosmetiikka, makeiset jne.) ketjut koostuvat melkein kokonaan naispuolisista yrittäjistä.

Petri Oksanen, Akson Hoivapalvelujen toimitusjohtaja, ketjunne yrittäjistä 95 % on naisia. Miksi miespuoliset yrittäjät eivät lähde mukaan?  

-Kyllähän hoivapuolella on miespuolisiakin työntekijöitä, vaikkei niinkään yrittäjinä. Olen saanut vuosien aikana vahvan käsityksen, että he suuntautuvat enemmän päihde-, nuorisotyö- ja psykiatria-alalle, kun taas naiset suuntaavat kotihoivapalveluihin. Itse toivotamme tasapuolisesti myös miespuoliset yrittäjät tervetulleiksi ketjuumme.- 

Pentikin toimitusjohtaja Pasi Pentikäinen, 16 Pentik-yrittäjäänne ovat kaikki naisia. Mistä tämä johtuu? 

-Ensinnäkin liikkeidemme asiakaskunnasta arvioisin, että 90 % on naisia, ehkä tämä osaksi selittää asiaa myös yrittäjyyden viriämiseen. Toisaalta on myös hyvä muistaa, että vaikka naiset olisivatkin niitä virallisia yrittäjiä, usein mukana toiminnassa ovat myös heidän puolisonsa.- 

Vastaavasti moni ala on hyvinkin miespainotteinen. Tuskin ketään yllättää, että esimerkiksi rakennusalalta, rengaskaupasta tai turvajärjestelmien myynnistä löytyy lähes yksinomaan miespuolisia yrittäjiä. 

Eikö turvajärjestelmiä voisi myydä yhtä hyvin naispuolinenkin myyjä, Business Controller Pauli Kaisko Verisuresta? 

-Kyllä voisi ja on myynytkin. Omien myyjiemme puolella on jonkin verran myös naisia, jotka tekevät hyvää työtä. Yrittäjänäkin on toiminut naisia, vaikkakaan ei juuri tällä hetkellä. Näyttää siltä, että naisten osuus on kasvamassa.-

Ikä ei ole esteenä 

Suomen franchisingyrittäjistä löytyy tasapuolisesti sekä nuorta että iäkkäämpää yrittäjäkuntaa. Keski-ikä liikkuu 40 - 45 vuoden tienoilla. Yrittäjien joukosta löytyy kuitenkin jopa alle 20-vuotiaita kuin myös yli 60-vuotiaitakin, ja monesti jopa samassa ketjussa.  

ReMaxin toimitusjohtaja Pasi Aalto, ikä ei taida teillä olla yrittäjyyden esteenä? 

-Ikä ei todellakaan ole meillä mikään este, enemmän asiaan vaikuttaa oikea asenne ja energia. Ainakaan ei voi ajatella, että nuoremmat olisivat jotenkin etulyöntiasemassa iäkkäimpiin yrittäjäkandidaatteihin nähden. Voisi jopa sanoa, että iästä voi olla hyötyä, koska se tuo enemmän uskottavuutta, eli siinä mielessä tilanne on erilainen kuin monesti työmarkkinoilla.- 

Myös R-kioskilta löytyy satojen yrittäjien joukosta moneen lähtöön eri-ikäisiä yrittäjiä.  


R-kioskin franchise projektipäällikkö Anne Lahervuori, mitä hakijan ikä merkitsee teille yrittäjärekrytoinnissa? 

-¯-R-kioskin ketjuyrittäjillä on hyvin erilaisia taustoja ja aloittavien yrittäjien ikäjakauma on ollut parikymppisestä kuusikymppiseen. Tärkeintä on aito halu toimia asiakaspalvelussa ja into yrittäjyyteen. R-kauppiailta ei välttämättä edellytetä aikaisempaa kokemusta kaupan alalta. Menestyvien R-kauppiaiden joukossa on mm. opetus- ja hoiva-alan ammattilaisia sekä toimistotöistä ihmisten pariin siirtyneitä.- 

Franchisingyrittäjyys voi tarjota siis uuden uramahdollisuuden eri elämänvaiheissa, niin nuorille kuin jo työelämässä pidempään ansioituneille. Franchisingyrittäjyydessä onnistumiseen vaikuttaa eniten oma asenne, osaaminen ja suhtautuminen yrittäjyyteen iästä ja sukupuolesta riippumatta.  

Franchise News 16.2.2016

Auktorisoidut yhteistyökumppanit

NEWS FLASH

News Flash -arkisto »