Certified Franchise Manager III – valmennusohjelma starttasi

16 ketjupäällikköä 12 eri ketjuista aloitti
ketjujohdolle suunnatun valmennusohjelman, joka kantaa nimeä CFM –
Certified Franchise Manager. Valmennuksen toteuttaa Franchise Business Collegen
yhteistyössä Careerian kanssa.
7.-8.12.2023
starttasi CFM-valmennusryhmä, joka on järjestyksessään jo kolmas. Ensimmäinen
ryhmä valmistui keväällä 2022 ja toinen ryhmä tämän vuoden keväällä. CFM –
Certified Franchise Manager – ohjelma näyttää vakiinnuttaneen paikkansa
franchisingketjujen keskuudessa ketjujohdon valmennusohjelmana.
Ryhmässä on
mukana 16 ketjupäällikköä 12 eri ketjuista, jotka kehittävät ammatillista
osaamistaan yrittäjien ohjaamisessa. Valmennusohjelma toteutetaan
monimuoto-opetuksena ja sen yhteydessä osallistujat suorittavat myös
virallisen Yrittäjyyden
ammattitutkinnon Yritysneuvonnan osaamisalalla. Valmennuksen
toteuttaa Franchise
Business College yhteistyössä Careerian kanssa.
Ohjelmassa
vastuuvalmentajina toimivat Franchise Business Collegesta
liiketoimintajohtaja Matti Taipale sekä FranCon Franchise
Consultingista franchisingasiantuntija Henri Laakso.”Ketjujohtajien osaamistaso kehittyy vuosi vuodelta.
On mahtavaa, että ketjut panostavat yrittäjiensä ja päälliköittensä osaamisen
kehittämiseen. Se näkyy suoraan ketjun kilpailukyvyssä markkinoilla”, Laakso toteaa.Taipale jatkaa, että
”Ketjupäälliköiden johtamistaitojen lisäämisellä ja verkostoitumalla on valtava
merkitys ketjujen kasvulle kuin myös ketjupäällikölle itselleen kehittyäkseen
omassa työssään”.