ERAN UUSINA YRITTÄJINÄ JUSSI NURMINEN JA JYRKI IKONEN

ERAssa (Expense Reduction Analysts:ssa) on aloittanut
yrittäjänä KTM, diplomi-insinööri Jussi Nurminen tammikuussa 2020. DI Jyrki
Ikonen aloitti ERAssa yrittäjänä elokuussa 2020.
Tammikuussa 2020 ERAssa yrittäjän aloittaneella Jussi Nurmisella on pitkän linjan
kokemus kansainvälisestä ja kotimaisesta markkinoinnista, myynnistä ja
tuotehallinnasta. Hänellä on onnistuneita kokemuksia muutosjohtamisesta
liike-elämän muuttuvassa ympäristössä ja hankintaprojektien maailmanlaajuisesta
ohjauksesta. Nurminen on toiminut toimitusjohtajana sekä globaalisti toimivassa
paineilmatuotteita valmistamassa yrityksessä että sen kotimaan myyntiyhtiössä.
Hänellä on kokemusta myös yhtiöiden hallitustyöskentelystä Suomessa ja
Norjassa.
ERAssa Nurminen etsii aiempaa työkokemustaan hyödyntämällä
säästökohteita erilaisille yrityksille ja johtaa kustannussäästöprojekteja
monipuolisesti eri kustannuskategorioille. Jussi Nurminen (kuvassa yllä) aloitti ERAssa yrittäjänä tammikuussa 2020.
Jyrki Ikonen aloitti yrittäjänä ERAssa elokuussa 2020.
Hänellä on pitkä kokemus hankinnan ja projektien johtamisesta sekä
asiakaspalvelusta ja toimitusketjun hallinnasta. Hän on vahva asiantuntija
teollisuuden epäsuorissa hankinnoissa, logistiikassa sekä myös julkisella
puolella. Ikonen on työskennellyt mm. Valmetilla, Perloksella, Euromasterilla
ja viimeksi Versowoodilla sekä hän ollut osakkaana koneita ja laitteita
maahantuovassa BN-Technologyssa.
Ikosta kiinnostaa ERAssa erityisesti aiempi myönteinen
kokemus ERAn toteuttamasta projektista, ERAn palvelulupaus ja ERAn vahvat
prosessit viedä läpi kustannussäästöprojekteja. Työkokemustaan hyödyntämällä Ikonen
löytää monipuolisesti kustannussäästökohteita, jotta asiakkaat saavuttavat
tavoitteensa. Jyrki Ikonen (kuvassa yllä) aloitti ERAssa yrittäjänä elokuussa 2020.