HUOMENTA -KETJUN UUSI HEAD OF FRANCHISING ON JONI LAPPALAINEN

Joni Lappalainen on aloittanut Huomenta
-siivouspalveluketjussa Head of Franchisingina.
Ennen Huomenta -ketjuun siirtymistä Joni Lappalaiselle
on kertynyt siivouspalvelualankokemusta toimiessaan reilun vuoden ajan Lassila
& Tikanojalla (L&T) asiakkuusjohtajana vastaten asiakkuuksista siivous
-ja tukipalvelu organisaatiossa. Lappalainen on ollut myös siivouksen
johtoryhmän jäsen jatkaen siinä roolissa edelleen.Ennen siirtymistä L&T:n palvelukseen Lappalainen toimi
kiinteistönomistajan roolissa ostaen palveluita mm. Lassila&Tikanojalta.
Häneltä löytyy kokemusta myös franchisingyrittäjyydestä.Lappalaisen mukaan ketjun tärkeimpiä tehtäviä on pitää
nykyiset yrittäjät tyytyväisenä ja auttaa heitä kehittämään omaa
liiketoimintaa. Hän nostaa esille myös franchisingyrittäjien rekrytointitarpeen
kertoen:” Tulemme hakemaan myös aktiivisesti uusia
Huomenta-yrittäjiä.”