Laatutakuun uutena yrittäjänä pääkaupunkiseudulla aloitti Leonard Terakaj

Laatutakuu-ketjussa
aloitti  uutena yrittäjänä, Leonard Terakaj tammikuussa
2022.
Leonard Terakaj on pitkän linjan yrittäjä ja
siivousalan ammattilainen. Yrittäjäkokemusta Terakajlta löytyy niin ravintola-
kuin kuljetusalalta. Siivousalan kokemusta hänelle on puolestaan kertynyt lähes 10 vuoden
ajalta.
Franchisingliiketoiminta oli Terakajlle tuttua lähipiiristä
ja siksi hän myös itse valitsi franchisingyrittäjyyden. ”Rekrytointiprosessi
oli helppo ja kaikki lähti liikkeelle jouhevasti. Päällimmäisenä jäi mieleen franchisingkeskuksen
henkilöstön ystävällisyys ja hyvä fiilis ketjusta”, Terakaj kertoo. Franchisingyrittäjyyttä
hän suosittelisi kenelle tahansa, joka on yrittäjyydestä kiinnostunut.
Terakaj valitsi Laatutakuu-ketjun kattavan tuen takia.
Tavoitteena hänellä on kasvattaa yritystään sekä liiketoimintaansa ja tulevaisuudessa
myös toimia työnantajana ja työllistää. Myös Laatutakuun hyvä maine sekä
monipuoliset yhteistyökumppanit, esimerkiksi työvälineisiin liittyen,
vaikuttivat valintaan. Franchsingkeskuksen ammattilaisilta on saanut alussa
valtavasti tukea, jota Terakaj arvostaa.
Siivousyrittäjyys on lähtenyt käyntiin hyvin ja se on
vastannut odotuksia. Siivoustyön parhaaksi puoleksi Terakaj mainitsee sen, kun
näkee oman työnsä tulokset. Yrittäjyydessä hän arvostaa mahdollisuutta
vaikuttaa omiin ansioihin sekä työn määrään. Terakaj odottaa innolla tulevaa,
itsensä ja yrityksensä kehittämistä sekä kasvattamista.