Pancho Villa Finland Oy:n johtoryhmä täydentyy

Pancho
Villa Finland Oy:n hallitus on nimittänyt Esa Huotarin yhtiön luovaksi
johtajaksi sekä johtoryhmän uudeksi jäseneksi. 
Pancho Villa Finland Oy:n johtoryhmässä
työskentelee toimitusjohtaja, operatiivinen johtaja ja luova johtaja.
Luovana johtajana Esa Huotarin tehtäviin kuuluu tuote- ja
tuotevalikoiman kehitys, yksiköiden koulutus ja avaustuki, yksiköiden tekninen
ohjaus ja seuranta sekä tavarantoimittajasuhteet. Lisäksi Esa Huotari toimii
jatkossakin JH-Ravintoloiden ravintolatoimenjohtajana.
Pancho Villa Finland Oy:n toimitusjohtajana
toimii Jari Havusalmi vastaten strategisesta päätöksenteosta, sopimuksista,
investointipäätöksistä, liiketoiminnan kehityksestä ja hallinnosta.
Yhtiön operatiivisena johtajana
toimii Teemu Vanharanta, jonka vastuulla on strateginen suunnittelu,
franchisingliiketoiminnan kehittäminen, liikepaikat, yrittäjärekrytointi,
yksiköiden kaupallinen ohjaus ja seuranta sekä osaamisen kehittäminen.