PINJA PAASIMAA ALOITTI KOTIPIZZA -YRITTÄJÄNÄ KAJAANISSA

Kajaanin
Sirkunpolun Kotipizza -yrittäjänä aloitti heinäkuussa Pinja Paasimaa.
Ennen ryhtymistään Kotipizza -yrittäjäksi oli 21-vuotiaalle
Pinja Paasimaalle ehtinyt nuoresta iästään huolimatta kertyä kokemusta
Kotipizzassa työskentelystä jo usealta vuodelta. Muhokselta kotoisin oleva Paasimaa muutti 15-vuotiaana Ouluun. Opiskellessaan lukiossa 2. luokalla, hän alkoi opintojen ohella työskentelemään
Kotipizzassa, ensin siivoojana ja sitten kassalla. Ylioppilaaksi Paasimaa
valmistui joulukuussa 2017, jonka jälkeen hän jatkoi edelleen työskentelyä
Kotipizzassa: ensin leipurin tehtävissä ja sitten työskennellen
vuoropäällikkönä.
Paasimaa
piti työstään ja mietti, että miksei hän tee tätä itselleen ryhtyen Kotipizza
-yrittäjäksi. Vähitellen päätös Kotipizza -yrittäjyydestä vahvistui ja
Kajaanista tarjoutui mahdollisuus, kun Sirkunpolun Kotipizzaan haettiin
yrittäjää. Tästä seurasi muutto Oulusta Kajaaniin. Heinäkuussa 2020 Paasimaa
aloitti Kotipizza -yrittäjänä Kajaanissa Sirkunpolun Kotipizzassa. Kotipizza -yrittäjyys onkin lähtenyt Paasimaalla menestyksekkäästi käyntiin. Lisäksi
energinen Paasimaa aloitti työn ohella, syyskuussa 2020 opiskelemaan
myös yrittäjän ammattitutkintoa. Nuori yrittäjä näkee tulevaisuuden valoisana
ja pitää hyvin mahdollisena liiketoiminnan kasvattamista, mikäli tilaisuus
siihen tulee.