Suomen McDonald’s valitsi vuoden yrittäjän, vuoden ravintolan ja vuoden ravintolapäällikön

Marko Saurén valittiin vuoden McDonald’s-yrittäjäksi. Kokkolan McDonald’sin ravintolapäällikkö Jenna Willman sai tunnustuksen vuoden McDonald’s-ravintolapäällikkönä. Joensuun McDonald’s valittiin vuoden McDonald’s-ravintolaksi.
Suomen McDonald’s palkitsi menestyjiä McDonald’sin
virtuaalisessa Kick Off 2021 -tapahtumassa, jossa valittiin vuoden yrittäjä, vuoden ravintola ja vuoden ravintolapäällikkö.Vuoden McDonald’s -yrittäjä Marko Saurén sai Vuoden McDonald’s -yrittäjä -tunnustuksen ensimmäistä kertaa.Espoolainen Marko Saurén valittiin Vuoden McDonald’s -yrittäjäksi 11 yrittäjän joukosta. Vuoden McDonald’s -yrittäjän tunnustuksen valintaperusteita olivat muun muassa McDonald’sin brändin vahvistaminen, henkilökunnan viihtyvyydestä huolehtiminen, asiakaspalveluun ja -kokemukseen panostaminen sekä asiakasmäärien että myynnin erinomainen kehittyminen. Saurén
omistaa kolme McDonald’s-ravintolaa pääkaupunkiseudulla. Hän on ollut mukana Suomen
McDonald’sin toiminnassa jo yli 34 vuoden ajan muun muassa ketjun operatiivisena johtajana ja
johtoryhmän jäsenenä. Yrittäjänä Saurén on toiminut vuodesta 2015 lähtien. Saurénin ravintolat
työllistävät yhteensä noin 160 henkilöä.”Olen todella otettu tästä kunnianosoituksesta. Tämä on palkinto, joka kuuluu henkilökunnalle.
Vuosi 2020 oli hyvin erilainen kuin yleensä koronan tuomien muutosten vuoksi. Me onnistuimme
kuitenkin pitämään huolta toisistamme, läheisistämme ja asiakkaistamme. Olen todella ylpeä koko
henkilökunnastamme.”, Saurén iloitsee.Saurenille merkityksellistä on ketjun kehittäminen ja hän on osaltaan lisännyt
ketjun monimuotoisuutta ja -kulttuurisuutta työyhteisöissään. Saurénin ravintolat työllistävät myös osatyökykyisiä. He tekevät oman osuutensa tehtävistä, joita McDonald’s-ravintolassa tarvitaan erinomaisen asiakaskokemuksen mahdollistamiseksi.”Me autamme erilaisista kulttuureista tulevia ihmisiä sopeutumaan yhteiskuntaan siten, että heidän
on mahdollista suunnitella omaa tulevaisuuttaan sekä rakentaa sitä vakaalle pohjalle. Meillä
syntymämaa tai -paikka, äidinkieli tai kulttuuritausta eivät ole esteitä, vaan monimuotoinen
työyhteisö on vahvuus monella tavalla.”, Saurén kertoo. Suomen McDonald’sin toimitusjohtaja Olli Johansson kertoo Saurenin onnistuneen erinomaisesti McDonald’s-yrittäjänä. ”Hän edustaa arvojamme vahvasti ja
toimii hyvänä roolimallina sekä merkittävänä suunnannäyttäjänä koko henkilökunnallemme. Hänen
ravintoloissaan oman henkilökunnan ja asiakkaiden viihtyvyys ovat aina etusijalla. Siitä kertoo
muun muassa se, että hänen henkilökuntansa työtyytyväisyys on Suomen ravintoloiden
kärkipäätä. Markon ravintoloiden henkilökunta on sitoutunutta ja viihtyy erinomaisesti, mikä näkyy
ravintoloiden hyvässä asiakaskokemuksessa ja tuloksessa. Aktiivisena yrittäjänä Marko on myös
mukana työryhmissämme edustamassa yrittäjiä, osallistuen koko ketjun kehittämiseen Suomessa
ja Pohjoismaissa.”, Johansson sanoo. Vuoden McDonald’s-ravintolaJoensuun McDonald’sin ravintolapäällikkö Marika Pekkarinen (vas.), yrittäjä Ari Taivalsaari ja apulaisravintolapäällikkö Mirva Pölönen (oik.).Joensuun McDonald’s -ravintola on valittu vuoden McDonald’s-ravintolaksi Suomen 66 McDonald’s-ravintolan joukosta. Noin
70 henkilöä työllistävä Joensuun McDonald’s-ravintola on osoittanut esimerkillistä toimintaa
myynnin sekä asiakas- ja työntekijäkokemuksen kehittämisessä. Ravintolan omistaa jo yli 20 vuotta McDonald’s-yrittäjänä toiminut Ari Taivalsaari, jolla on palkitun Joensuun ravintolan lisäksi myös 12 muuta McDonald’s-ravintolaa kahdeksalla eri paikkakunnalla. Joensuun ravintolassa työskentelee ravintolapäällikkönä Marika Pekkarinen apulaisravintolapäällikkönä Mirva Pölönen. ”Sekä Pekkarisella että Pölösellä on liki kaksi vuosikymmentä Mäkkäri-kokemusta Joensuussa takanaan. Se näkyy erityisesti asiakas- ja työntekijäkokemuksen kehittämisessä. Koko ravintolan henkilökunta on aina asettanut kovia tavoitteita työssään, ja tulokset ovat nähtävissä. Joensuu on yksi Suomen suurista McDonald’s – ravintoloista”, sanoo yrittäjä Ari Taivalsaari.Suomen McDonald’sin toimitusjohtaja Olli Johanssonin mukaan Joensuun McDonald’sissa kohtaa erinomainen laatu, palvelu ja siisteys. ”Tässä ravintolassa
viihtyvät sekä asiakkaat että työntekijät. On upea nähdä, miten ravintolan henkilökunta on yhdessä
kehittänyt ravintolaa ja sen asiakaspalvelua ja päässyt upeisiin tuloksiin, vaikka vuosi 2020 oli
ravintoloillekin monella tapaa vaikea.””, Johansson kuvailee. Vuoden McDonald’s
-ravintolapäällikköVuoden McDonald’s -ravintolapäälliköksi valittu Jenna Willman korostaa tiimityön tärkeyttä.Kokkolan McDonalds’in ravintolapäällikkönä työskentelevä Jenna Willman on valittu Vuoden McDonald’s -ravintolapäälliköksi. Vuoden McDonald’s -ravintolapäällikön valintaperusteita olivat muun muassa henkilökunnan
viihtyvyydestä huolehtiminen, työtyytyväisyyden kasvattaminen sekä asiakasmäärien että myynnin
erinomainen kehittyminen. Yrittäjä Mika Rajamäen omistama Kokkolan ravintola työllistää noin 50
työntekijää.”Willman on tehnyt vaikuttavaa työtä ravintolassamme. Esimerkiksi työtyytyväisyystuloksemme
parantuivat viime vuonna 50 %. Se on upea saavutus, etenkin kun ottaa huomion ne
poikkeusolosuhteet, joissa viime vuonna töitä tehtiin.”, Rajamäki kiittelee. ”Willman on osoittanut esimerkillistä sitoutumista Kokkolan McDonald’sin henkilökunnan hyvinvointiin
sekä asiakkaiden viihtymiseen. Hänen saamansa palkinto on osoitus tästä hienosta työstä”, kuvailee puolestaanSuomen McDonald’sin toimitusjohtaja Olli Johansson.Willman iloitsee tunnustuksesta ja korostaa tiimin tärkeyttä. ”Olemme pystyneet parantamaan
toimintaamme viime vuoden vaikeista olosuhteista huolimatta merkittävästi. Meillä jokainen
ajattelee aina tiimiä ennen itseään, ja se näkyy tuloksissa.”,  Willman täsmentää.