Talenomille uusia franchisingyrittäjiä Kotka-Haminaan ja Vantaa Aviapolikseen

Talenomin uusina franchisingyrittäjinä aloittavat syyskuussa Jussi Auvinen sekä Jari Rintala.
Talenom Oyj on solminut uudet franchising-sopimukset, joiden myötä
1.9.2021 Jussi Auvinen aloittaa Talenomin franchising-yrittäjänä
Kotka-Haminassa ja Jari Rintala Vantaa Aviapoliksessa. Talenomilla on tämän
jälkeen yhteensä 23 franchising-yrittäjää.Franchising-toimintamallissa itsenäiset tilitoimistoyrittäjät tarjoavat
paikallisesti asiakkailleen saman palvelukokonaisuuden kuin muutkin Talenomin
toimistot hankkien uusia asiakkuuksia Talenomille. Itse kirjanpidon tekeminen
on keskitetty Talenomin pitkälle automatisoituihin yksiköihin Ouluun ja
Tampereelle, joissa hyödynnetään skaalautuvia tuotantoprosesseja.
Franchising-toimintamalli mahdollistaa toiminnan laajentamisen tehokkaasti myös
pienemmille markkina-alueille Suomessa.”On hienoa saada kasvavaan ketjuumme uusia franchising-yrittäjiä. Uusien
yrittäjien myötä saamme lisää vauhtia orgaaniseen kasvuumme. Toivotamme Jussin
ja Jarin tervetulleeksi Talenomin joukkueeseen ja toivotamme heille menestystä
asiakkaidemme auttamiseen”, sanovat Talenomin toimitusjohtaja Otto-Pekka
Huhtala sekä franchising liiketoiminnasta vastaava johtaja Jouni Härkönen.