Franchising Barometri 2024 starttaa

Franchisingsektorilla on Suomessa merkittävä rooli yrittäjyyden ja työllisyyden edistäjänä. Suomessa on kaikkiaan noin 250 franchisingketjua, joissa toimii noin 5 000 yrittäjää henkilökuntineen. Franchisingsektori työllistää maassamme lähes 100 000 työntekijää.

Franchisingsektorin yhteiskunnallinen merkitys on suuri, ja siksi sen kehitystä onkin tärkeä seurata. Erityisen mielenkiintoista on tietää, mihin suuntaan franchisingalan toimijat – franchisingketjut ja -yrittäjät – ovat toimintaansa kehittämässä ja millaiset ovat alan lähitulevaisuuden näkymät.

Tästä tarpeesta on syntynyt Franchising Barometri, joka toteutetaan kesän aikana. Se on koko alan kattava tutkimusprojekti, jossa selvitetään ketjuyritysten nykytilannetta ja lähitulevaisuuden näkymiä. Ennen kaikkea selvityksessä pyritään saamaan kuva, mihin suuntaan alan toimijat ovat kehittymässä niin yrittäjä- ja työntekijämääriltään kuin taloudellisin mittareinkin. Erityisteemana tutkimuksessa tänä vuonna on alkavien yrittäjien rahoitus.

Selvitys tehdään haastattelemalla puhelimitse ja nettikyselyllä ketjujen/yritysten toimitusjohtajia tai franchisingliiketoiminnasta vastaavia. Kohderyhmänä on n. 250 suurinta Suomessa franchisingtoimintaa harjoittavaa ja parhaillaan aloittavaa ketjua. Franchising Barometrin 2024 tulokset julkaistaan Franchise News Dayssa, Helsingin Musiikkitalolla 1.10.

Selvityksen toteuttaa franchisingliiketoiminnan kehittämiseen erikoistunut asiantuntijayritys FranCon Franchise Consulting  yhteistyökumppaneinaan yritysrahoituspalveluita tarjoava CapitalBox sekä Suomen Franchising-Yhdistys ry.

Lisätiedot:

Suomen Franchising-Yhdistys, toiminnanjohtaja Juha Vastamäki, juha.vastamaki@franchising.fi, 050 337 5768

FranCon Franchise Consulting, toimitusjohtaja Henri Laakso, henri.laakso@francon.fi, 050 55 35 799