Franchising Barometri valmistunut: Franchising helpottaa yrittäjyyden alkuvaihetta

Juuri valmistuneen Franchising Barometrin mukaan suomalaiset franchisingyrittäjät selviytyvät huomattavasti yksinyrittäjiä paremmin yrittäjyyden vaativistaensimmäisistä vuosista.
Useampi kuin yhdeksän kymmenestä franchisingyrittäjistä
jatkaa toimintaansa vielä viisi vuotta aloittamisensa jälkeen. Tiedot
pohjautuvat Franchising Barometri -selvitykseen, jonka on toteuttanut ketjuista
riippumaton alan asiantuntijayritys FranCon Franchise Consulting
yhteistyökumppaneinaan Suomen Franchising-Yhdistys ja vakuutusyhtiö Fennia.

Kyselyyn haastateltiin 122 Suomessa toimivan franchisingketjun toimitusjohtajaa
tai ketjuliiketoiminnasta vastaavaa johtajaa. Vastaajista 22 edusti
vähittäiskaupan alan, 36 ravintola-alan, 44 kuluttajapalvelualojen ja 20
yrityspalvelualojen ketjuja, joten otos edusti hyvin suomalaista
franchisingkenttää. Mukana olivat kaikki kymmenen suurinta franchisingketjua
liikevaihdolla ja toimipaikkojen määrällä mitattuna.
64 prosenttia ketjujen edustajista
arvioi, että alle viisi prosenttia ketjun yrittäjistä lopettaa toimintansa
yrittäjyyden ensimmäisen viiden vuoden aikana. Tämän lisäksi 24 prosenttia
arvioi, että toimintansa lopettaa samana aikana alle kymmenen prosenttia
yrittäjistä.
”Yhdeksän kymmenestä franchisingyrittäjästä
selviytyy yrittäjyyden raskaista alkuvuosista. Osuus on huomattavasti korkeampi
kuin yksinyrittäjillä, joista vain noin joka toinen selviytyy. Se kertoo siitä,
miten tärkeitä testattu konsepti, vahva brändi ja ketjun tuki ovat erityisesti
yrittäjyyden alussa”, Suomen Franchising-Yhdistyksen toiminnanjohtaja Juha
Vastamäki sanoo.
Ketjujen kasvuhakuisuudesta kertoo puolestaan
se, että 65 prosenttia ketjuista arvioi ketjun toimipaikkojen määrän kasvavan
tulevan vuoden aikana. Samalla yrittäjien määrän arvioi kasvavan 55 prosenttia
ketjuista. Tämä kertoo siitä, että ketjujen kasvu nojaa entistä enemmän
moniyksikköyrittäjyyteen, jossa yksittäinen yrittäjä omistaa ja hallinnoi
useita ketjun toimipisteitä eli kasvaa ketjun sisällä.
”Moniyksikköyrittäjyys on suuri
mahdollisuus sekä ketjulle että yrittäjälle. Franchisingyrittäjien
liiketoiminnan ja kunnianhimon kasvu kertoo suomalaisen franchisingtoiminnan
kehittymisestä ja ammattimaistumisesta”, Juha Vastamäki sanoo.
Franchisingketjujen yrittäjäkunta
on myös aikaisempaa monimuotoisempaa. 15 prosenttia kaikista franchisingyrittäjistä
on maahanmuuttajataustaisia, kun vielä kaksi vuotta sitten heidän osuutensa oli
9 prosenttia.
Suomalainen franchising
kansainvälistyyFranchisingsektori työllistää
Suomessa yli 100 000 työntekijää ja franchisingketjujen yhteenlasketuksi
liikevaihdoksi arvioidaan 6 miljardia euroa. Franchisingketjuja toimii Suomessa
kaikkiaan yli 250.
Franchisingketjujen kasvunäkymät
jatkuvat selvityksen mukaan hyvinä. 77 prosenttia ketjuista uskoo
liikevaihtonsa kasvavan ja 63 prosenttia uskoo, että ketjun yrittäjien
taloudellinen menestys tulee paranemaan seuraavan vuoden aikana.
92 tutkitusta suomalaistaustaisesta
ketjusta 15 toimii tällä hetkellä kansainvälisillä markkinoilla. Lisäksi 24
prosenttia ketjuista suunnittelee laajentuvansa kansainvälisille markkinoille.
”Franchising on vakiinnuttanut
asemansa osana suomalaista yrityskenttää. Se, että suomalaisesta
franchisingista tulee vientituote, on luonteva seuraava askel”, Juha Vastamäki
sanoo.