Hassan Dassouki aloitti uutena Laatutakuu-yrittäjänä

Hassan Dassouki aloitti
vuoden 2021 lopulla Laatutakuu-yrittäjänä pääkaupunkiseudulla.
Hassan Dassoukilla on laaja kokemus erilaisista työtehtävistä sekä erittäin vahva osaaminen myynnin
alalta. Dassouki on toiminut muun muassa esimiestehtävissä sekä kouluttajana. Into
ja yrittäjähenkisyys, sekä halu menestyä saivat hänet hakeutumaan
Laatutakuu-yrittäjäksi.
”Minulla on halu ja tahto
menestyä. Koin, että aiempi osaamiseni sekä halu kehittyä ja kasvattaa
osaamista ovat tärkeitä ominaisuuksia yrittäjälle. Laatutakuu tarjoaa yrittäjyyteen
ja menestymiseen puitteet. Lisäksi minulle oli tärkeää, että yrittäjyys
mahdollisti ajankäytön suunnittelun siten, että perheelle jää aikaa arjessa”, Dassouki kertoo.
Dassouki oli netin
välityksellä tutustunut Laatutakuun toimintaan ja vakuuttunut ketjun
tarjoamasta tuesta, valmiista konseptista ja mahdollisuuksista kasvaa
yrittäjänä. Hän oli lisäksi kuullut monelta positiivista palautetta
Laatutakuusta ennen yrittäjäksi ryhtymistä. Jo ensimmäisestä haastattelusta
lähtien hän kertoo saaneensa erittäin hyvän kuvan ketjun toiminnasta.
”Minulle on yrittäjänä
tärkeää asiakastyytyväisyys sekä luottamussuhteen luominen. Haluan osoittaa
olevani aktiivinen osapuoli asiakassuhteessa ja että välitän asiakkaasta.
Panostan sekä asiakkaiden tyytyväisyyteen, että omaan osaamiseeni. Koen, että
Laatutakuu tarjoaa minulle mahdollisuuden kehittyä ja kasvattaa toimintaani
yrittäjänä. Sen vuoksi haluan olla mukana Laatutakuun toiminnassa”, Dassouki
toteaa.