McDonald’s -multiyrittäjä Saurénin työyhteisö tukee monimuotoisuutta -ja kulttuurisuutta

McDonald’s- multiyrittäjä
Marko Saurénin monimuotoisessa ja -kulttuurisessa työyhteisössä jokaisella on
mahdollisuus kasvaa oman kykynsä mukaiseen rooliin.
Marko Saurén on työskennellyt McDonald’sissa jo yli 33 vuoden ajan. McDonald’s -yrittäjänä hän on toiminut viimeiset neljä vuotta omistaen ravintolat Helsingin Pukinmäessä ja Kivikossa. McDonald’s työllistää Suomessa noin 2 800 työntekijää, joista Saurénin ravintolat työllistävät yhteensä 100 henkilöä. McDonald’s- multiyrittäjä Marko Saurénin kaksi ravintolaa työllistävät 100 henkilöä Suomessa. Työyhteisössä korostuvat monimuotoisuuden -ja kulttuurisuuden tukeminen. 10. tammikuuta 50-ikävuoden merkkipaalua viettänyt yrittäjä on mukana useissa
työryhmissä suunnittelemassa McDonald’s-ketjun ulevaisuutta Suomessa ja
Pohjoismaissa. Saurén painottaa, että työ, jota monimuotoisen työyhteisön eteen tehdään on
olennaista ja merkittävää monellakin tavalla. Yksi näkökulma on opetuksellinen
ja kasvatuksellinen. Saurénin mukaan: ”Meillä on töissä monia, joille olemme ensimmäinen oikea
työpaikka. He oppivat työyhteisössä toimimisen pelisäännöt monimuotoisella
tavalla monenlaisten työkavereiden kanssa”, hän sanoo. Suurin osa McDonald’sin
työntekijöistä on nuoria ja opiskelijoita. Työntekijöiden työsuhteet ovat
pääosin vakituisia ja osa-aikaisia.Toisena Saurén nostaa esiin monimuotoisuutta tukevan työnantajan
yhteiskunnallisen roolin. Hänen mukaansa monimuotoisuuden tukeminen lisää
suvaitsevaisuutta. ”Me autamme erilaisista kulttuureista tulevia ihmisiä
sopeutumaan yhteiskuntaan siten, että heidän on mahdollista suunnitella omaa
tulevaisuuttaan sekä rakentaa sitä vakaalle pohjalle. Meillä syntymämaa tai
-paikka, äidinkieli tai kulttuuritausta eivät ole esteitä vaan monimuotoinen
työyhteisö on vahvuus monella tavalla”, hän jatkaa. McDonald’sissa myös esimiesten koulutuspolku tukee
monimuotoisuutta. ”Tuemme esimiehiksi kouluttautuvia, ei-suomenkielisiä
työntekijöitä erillisillä suomen kielen opinnoilla. Monimuotoinen työyhteisö
edellyttää koko henkilökunnalta ymmärrystä siitä, mitä monimuotoisuus tarkoittaa.
Se ei tarkoita vain sitä, että kaikki osaavat puhua englantia. Työyhteisön
pitää kunnioittaa ja arvostaa jokaista yhteisön jäsentä. Kaikkien työ sekä
työpanos on merkittävä ja jokaista kohdellaan tasa-arvoisesti riippumatta
heidän taustoistaan, mieltymyksistään tai sukupuolestaan”, Saurén sanoo.Saurénin ravintolat työllistävät myös kolme osatyökykyistä. He
tekevät oman osuutensa niistä kaikista tehtävistä, joita McDonald’s
ravintolassa tarvitaan erinomaisen asiakaskokemuksen mahdollistamiseksi.
”Heille Mäkkäri-perheemme on hyvä ja turvattu työpaikka, jossa he voivat
kehittyä. Meillä Kivikon ravintolassa aloitti tammikuun puolivälissä
osatyökykyinen henkilö, joka sai ensimmäistä kertaa elämässään toistaiseksi
voimassa olevan työsuhteen aiempien määräaikaisten työsuhteiden sijaan”, Saurén
kertoo.