Alina -ketjun yrittäjille laaduntunnustuksia

Neljä uutta Alina -yritystä on saanut sosiaali- ja terveydenhuoltoalan korkeimmat mahdolliset laaduntunnustukset, SHQS-laatusertifikaatit.
SHQS-laatuohjelma vastaa ISO 9001 -standardin keskeisiä vaatimuksia, jotka on sovitettu sosiaali- ja terveydenhuollon alalle soveltuviksi. Laatusertifioinnit suorittaa Suomessa Labquality Oy.SHQS-laatuohjelmaa hyödynnetään laajasti sosiaali- ja terveydenhuollon kentässä Suomessa. Asiakasorganisaatioita ovat pienet, keskisuuret ja suuret yksityiset palveluorganisaatiot, säätiöt ja yhdistykset, kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveyspalvelut ja sairaanhoitopiirit. Tällä hetkellä jo yli 100 organisaatiota Suomessa hyödyntää SHQS-laatuohjelmaa.Arviointikriteeristössä määritellään vaatimukset strategiseen johtamiseen, toimintojen järjestämiseen ja asiakas/potilasturvallisuuteen, sekä annetaan työkaluja palvelutoiminnan ja johtamisen laadun arviointiin ja kehittämiseen.SHQS-laatusertifiointi -tunnustukset on myönnetty keväällä 2020 seuraaville Alina -ketjun yrittäjille:Alina Imatra (Kotihoiva Kaakko Oy), yrittäjä Katri Kaskinen Alina Lahti, Sibeliuksenkatu (Avuntuo Oy), yrittäjä Tarja Karpov Alina Lappeenranta (Hoiva- ja Siivousapu Liisa Oy), yrittäjä Liisa Nikamaa-Venäläinen Alina Naantali-Turku (KSH Kotihoito Syke Oy), yrittäjä Anne Virmajoki Alina-yrityksistä SHQS-laatusertifioinnin ovat aiemmin saavuttaneet ketjun emoyhtiö Alina Hoivatiimi Oy:n lisäksi useat muut Alinan paikalliset franchise-yritykset.Lue alkuperäinen uutinen täältä.