Alina -ketjussa uudet arvot – henkilöstö teki päätöksen

Alina -ketjun päivitetyt arvot ovat: asiakaslähtöisyys, laadukkuus, luotettavuus ja ammatillisuus. Arvoja on ollut päättämässä Alina -ketjun yrittäjät ja koko ketjun henkilökunta.
Alina -ketjussa tehtiin helmikuussa 2020 arvokysely. Kyselyyn vastasi 131 Alinan työntekijää. Kyselyssä kysyttiin mielipiteitä Alinan sen hetkisistä arvoista ja pyydettiin kertomaan, miten arvot näkyvät Alinassa ja omassa työssä, mitkä ovat tärkeimpiä arvoja jokaiselle ja miksi?Kyselyn tulosten perusteella Alinan henkilöstö päätti Alina -ketjun arvoiksi:AsiakaslähtöisyysKaiken toiminnan perustana on asiakas tarpeineen ja toiveineen. Tavoitteena asiakkaan hyvinvoinnin parantaminen ja mahdollistaminen. LaadukkuusAlina-palvelut tuotetaan ammattitaitoisesti, ystävällisesti, uusiutuvasti, omahoitajaperiaatteella sekä tyytyväisyystakuulla. Toiminnan kokonaislaatu syntyy sertifioidusta palvelusta ja liiketoiminnasta, jossa huomioidaan luotettavuus kaikkien yhteistyötahojen kanssa toimiessa.LuotettavuusOlemme luotettavia ja teemme minkä lupaamme asiakasta, omaisia ja yhteistyökumppaneita kunnioittaen.AmmatillisuusAlinan työntekijät ovat oman alansa koulutettuja ammattilaisia, joiden työhyvinvointi on palvelujemme laadun tae. He tekevät työnsä ammattitaitoisesti. Alina-palvelut tuotetaan oikea-aikaisesti ja tarvelähtöisesti.Edellinen arvokysely ja arvojen päivitys toteutettiin Alina-ketjussa vuonna 2014.Lue alkuperäinen uutinen täältä.