Alina -yrittäjien johtamisvalmennusohjelma starttasi

Alina -ketju on kehittänyt yhteistyössä Franchise
Business Collegen kanssa yrittäjilleen johtamisvalmennusohjelman osana
Alina-Akatemiaa. Tavoitteena on jokaisen osallistujan kehittyminen
”Alina-yrittäjästä Alina-kasvuyrityksen toimitusjohtajaksi”. Valmennusohjelma
starttasi ensimmäisellä ryhmävalmennusjaksolla 19.9.2023.
Valmennusohjelman
tavoitteena on saada johtamisen ja johtajuuden parantamisen lisäksi myös uusia
näkökulmia ja oivalluksia omaan työhön, sekä vahvistaa hyviä toimintamalleja
oman franchisingyrityksen liiketoiminnan kehittämisessä. Osallistujien
liikkeenjohdollisia valmiuksia kehitetään vajaan vuoden ajan
monimuoto-ohjelmalla, joka sisältää ryhmä- ja yksilövalmennusta. Valmennuksen
toteuttaa Franchise
Business College.
Valmennusryhmässä
on 16 osallistujaa. Valmennusohjelman aikana ja avulla he samalla suorittavat
virallisen Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon. Tutkinnon
ohjauksesta vastaa Careeria.