Franchise News Dayssa tarkasteltiin kasvun johtamista

Franchise News Day -tapahtuma pidettiin onnistuneesti tiistaina 26.9.2023. Tilaisuuden teemana Kasvun johtaminen.
Ketjun edustajille suunnattu Franchise News Day -tapahtuma pidettiin tiistaina 26.9.2023 Helsingissä Epicenterissä.Tämän vuoden teemana oli Kasvun johtaminen. Ohjelma rakentui ko. teeman ja muiden franchisingsektorilla esiintyvien ajankohtaisten aiheiden ympärille. Franchise News Dayssa kuultiin mielenkiintoiset puheenvuorot Growth Mindsetista ja kasvun rahoittamisesta. Lisäksi ohjelmassa oli kaksi paneelikeskustelua, joista toisessa: kasvuyrittäjäpaneelissa oli mukana kolme kasvuyrittäjää ja toisessa: Franchisingalan Pyöreässä Pöydässä kolme sanavalmista ketjujohtajaa. Franchise News Dayssa oli ohjelmassa myös kisaamista, kun Nuori Franchisingkonsepti -kilpailussa kolme ketjua piti kukin oman myyntipuheensa, jonka jälkeen yleisö äänesti, mikä heistä tuntui parhaalta liiketoimintamahdollisuudelta yrittäjälle.Tilaisuuteen oli ilmoittautunut reilu 60 ketjujohtajaa ja noin 15 erilaisten palveluiden tarjoajien edustajaa.Franchise News Dayn juonsi selkeäsanainen viestinnän ammattilainen Antti Isokangas.GROWTH MINDSETLiiketoiminnan yksi kilpailutekijöistä on kasvuhakuinen asenneilmapiiri eli ”Growth Mindset”. Franchise News Dayssa pohdittiin, miten Growth Mindset voi mullistavasti vaikuttaa franchisingketjujen menestykseen ja kasvuun, erityisesti yrittäjien johtamisessa ja ohjaamisessa.Franchise Business Collegen liiketoimintajohtaja, valmentaja Matti Taipale kertoi, miten Growth Mindset ilmenee johtamisessa ja miten sitä voidaan hyödyntää erityisesti franchisingketjuissa.KASVUYRITTÄJÄPANEELIFranchisingketjuissa yrittäjä on kasvun moottori. Yrittäjä investoi liiketoimintaansa ja hänellä on luontainen intressi alusta alkaen kasvattaa ja kehittää liiketoimintaansa. Kasvu on siis sisäänrakennettu franchisingyrittäjyyteen. Yrittäjät voi tehdä kasvua eri tavoin, mm. avaamalla uusia yksiköitä ja/tai lisäämällä työntekijöitten tai tiimien määrää. Franchise News Dayssa kolme kasvuyrittäjää eri ketjuista paneelikeskustelussa pohtivat, mikä ajaa franchisingyrittäjän hakemaan kasvua, mitä kasvussa tavoitellaan, mitä kasvu edellyttää yrittäjältä, millaisia mahdollisuuksia ja puolestaan mitä haasteita se tuo.Kasvuyrittäjäpaneelikeskusteluun oli kutsuttu keskustelemaan Kevi Akreyi Alinasta (kuvassa oikealla), Janne Kumpulainen Kiinteistömaailmasta (kuvassa toinen oikealta) ja Mirko Lännenpää Pancho Villasta (kuvassa toinen vasemmalta). Paneelia veti Totti Salko Franchise Business Collegesta.NUORI FRANCHISINGKONSEPTI -KILPAILUFranchise News Dayssa kolme nuorta ketjua kisasivat leikkimielisessä kilpailussa: Lähtisitkö yrittäjäksi tähän ketjuun? Kilpailuun osallistui autonhoitopalveluita tarjoava Korrek Pro Center, perhepäivähoitopalveluita tarjoava Kultapalat sekä ravintolapalveluita tarjoava Siipiweikot. Kukin ketju piti lyhyen myyntipuheen, joista yleisö äänesti voittajan.Tuomareina toimivat Kiinteistömaailman toimitusjohtaja Mika Laurikainen (kuvassa takana oikealla), FranConin toimitusjohtaja Henri Laakso (kuvassa takana keskellä) ja Ketju.fi Yrittäjärekrytointipalveluiden toimitusjohtaja Peter de Jong (kuvassa takana vasemmalla).Myyntipuheen piti Korrek Pro Centeriltä category manager Tomi Laitila (vasemmalla ylhäällä), Siipiweikoilta kasvu- ja markkinointjohtaja Joonas Koivumaa (vasemmalla alhaalla) ja Kultapaloilta toimitusjohtaja Jenny Salo (oikealla).Nuori Franchisingkonsepti -kisan voittajaksi yleisö äänesti Kultapalat! Palkinnon Kultapalojen Jenny Salolle (kuvassa keskellä oikealla) ojensi Katja Makkonen Franchise Newsistä (kuvassa keskellä vasemmalla).FRANCHISINGALAN PYÖREÄ PÖYTÄRadio Suomen Pyöreä Pöytä -keskusteluohjelma toimi esikuvana Franchise News Dayssa kuullussa Franchisingalan Pyöressä Pöydässä, jossa kolme sanavalmista ketjujohtajaa keskustelivat ja vaihtoivat ajatuksiaan ajankohtaisista teemoista franchisingsektorilla ja erityisesti ketjujohtamisen saralla.Franchisingalan Pyoreän Pöydän keskustelijoina toimivat Subway Suomesta maajohtaja Kati Litmanen (toinen vasemmalta), Taloasemalta kehitysjohtaja Nina Gromoff (toinen oikealta) ja Specsavers Suomesta kehitysjohtaja Lasse Piira (oikealla). Pyöreän Pöydän puheenjohtajana toimi FranConista Henri Laakso (vasemmalla).KASVUN RAHOITTAMINENFranchise News Dayssa Finnveran sidosryhmäpäällikkö Jukka Suokas oli kertomassa tuoreita uutisia rahoitusmaailmasta, erityisesti Finnveran näkökulmasta. Jukka kertoi vinkkejä siihen, miten ketjujohdon kannattaisi kommunikoida investoinneista, rahoitusmahdollisuuksista ja rahoituksen hakemisesta aloittaville ja jo toimiville yrittäjille tässä haastavassa ajassa, kun ilmassa on epävarmuutta.FRANCHISE SUPPLIER PITCH – KISAN VOITON VEI VERISURETilaisuudessa Franchise News Dayn yhteistyöpartnerit nousivat vuorollaan lavalle suorittamaan 30 sekunnin mittaisen myyntipuheen, minkä jälkeen yleisö sai äänestää, kuka piti parhaan ”pitchin”. Partnerit olivat hienosti valmistelleen puheensa ja osasivat heittäytyä lavalla.Voitin vei Verisure Anni Peimolan sanavalmiilla ja vauhdikkaalla esityksellä.Franchise News Dayta saatiin viettää onnistuneesti iloisissa merkeissä ja tärkeiden asioiden äärellä.Franchise News kiittää kaikkia tapahtumaan osallistujia ja partnereita mukana olosta! Ensi vuonna nähdään!