Franchising Barometri 2022 starttaa

Franchising Barometri mittaa franchisingsektorin kehityssuuntia ja aistii ketjujohdon tuntemuksia ketjujensa lähitulevaisuudesta. Selvityshanke toteutetaan jo toisena vuonna peräkkäin FranCon Groupin toimesta yhteistyössä Suomen Franchising-Yhdistyksen kanssa.
Franchisingsektorin kehitystä on tärkeä seurata paitsi yhteiskunnallisesti myös franchisingalan sisällä. Alan toimijat tarvitsevat faktatietoa ketjujen ja yrittäjien tilanteesta toimintansa kehittämiseksi. Erityisen mielenkiintoista on selvittää, mihin suuntaan ketjut ovat toimintaansa kehittämässä ja miten yrittäjien toiminta on kehittymässä. Tästä tarpeesta on syntynyt Franchising Barometri -selvitys hanke, joka toteutetaan toista kertaa tänä kesänä. Näin ollen nyt saadaan myös aitoa vertailutietoa, miten franchisingsektorin on kehittynyt viimeisen vuoden aikana, vaikkakin Franchising Barometrissä on katse ennen kaikkea lähitulevaisuudessa.Hankkeessa selvitetään ketjujen tilannetta, erityisesti niissä toimivien yrittäjien, ja niissä olevien toimipaikkojen ja työpaikkojen määrän kehitystä. Myös taloudellista tilannetta selvitetään. Ennen kaikkea hankkeessa pyritään saamaan kuva, mihin suuntaan ala on kehittymässä niin yrittäjämääriltään kuin esimerkiksi taloudellisin mittarein. Selvitys tehdään haastattelemalla Suomessa toimivien ketjujen toimitusjohtajia tai franchisingliiketoiminnasta vastaavia laajasti. Tiedonkeruu tehdään nettikyselyillä ja vastauspyyntö lähtee noin 200 ketjujohtajalle. Ketjut valitaan pääosin Suomen Franchising-Yhdistyksen ja FranCon Groupin osoiterekistereistä. Tiedonkeruutyö toteutetaan kesä-elokuun aikana ja selvityksen tulokset julkaistaan 22.9. Franchise News Dayssa.Franchising Barometri -hankkeen toteuttaa FranCon Group yhteistyökumppaninaan Suomen Franchising-Yhdistys. FranCon Group on franchisingiin erikoistuneiden asiantuntijayritysten ryhmä, johon kuuluvat: FranCon Franchise Consulting, Franchise Business College, Ketju.fi Yrittäjärekrytointipalvelut sekä Franchise News.