Franchising Barometri 2023 starttaa

Franchising Barometri mittaa franchisingsektorin
kehityssuuntia ja aistii ketjujohdon tuntemuksia ketjujensa
lähitulevaisuudesta. Tutkimusprojekti toteutetaan jo kolmantena vuonna
peräkkäin. Selvityksen
toteuttaa franchisingliiketoiminnan kehittämiseen erikoistunut
asiantuntijayritys FranCon Franchise Consulting yhteistyökumppaneinaan Fennia sekä
Suomen Franchising-Yhdistys ry.
Franchisingsektorin kehitystä on
tärkeä seurata paitsi yhteiskunnallisesti myös franchisingalan sisällä. Alan
toimijat tarvitsevat faktatietoa ketjujen ja yrittäjien tilanteesta toimintansa
kehittämiseksi. Erityisen
mielenkiintoista on tietää, mihin suuntaan franchisingalan toimijat –
franchisingketjut ja -yrittäjät – ovat toimintaansa kehittämässä ja millaiset
ovat alan lähitulevaisuuden näkymät.
Tästä
tarpeesta on syntynyt Franchising Barometri, joka toteutetaan kolmatta
kertaa tänä kesänä. Se on koko alan kattava tutkimusprojekti, jossa selvitetään
ketjujen nykytilannetta ja tulevaisuuden näkymiä. Ennen kaikkea selvityksessä
pyritään saamaan kuva, mihin suuntaan alan toimijat ovat kehittymässä niin
yrittäjä- ja työntekijämääriltään kuin taloudellisin mittareinkin.
Erityisteemoina tutkimuksessa ovat yrittäjäkunnan monikulttuurisuus sekä
yrittäjien liiketoiminnan kestävyys.
Selvitys tehdään haastattelemalla ketjujen toimitusjohtajia tai
franchisingliiketoiminnasta vastaavia. Kohderyhmänä on n. 200 suurinta Suomessa
toimivaa ketjua. Tiedonkeruu tehdään nettikyselyillä
ja puhelinhaastatteluin. Ketjut valitaan pääosin Suomen Franchising-Yhdistyksen
ja FranCon Groupin osoiterekistereistä.
Tiedonkeruutyö toteutetaan kesä-elokuun aikana
ja selvityksen tulokset julkaistaan 26.9. Franchise News Dayssa.
Franchising Barometri -tutkimusprojektin toteuttaa franchisingliiketoiminnan kehittämiseen erikoistunut
asiantuntijayritys FranCon Franchise Consulting yhteistyökumppaneinaan Fennia
ja Suomen Franchising-Yhdistys. FranCon Group on
franchisingiin erikoistuneiden asiantuntijayritysten ryhmä, johon kuuluvat: FranCon Franchise
Consulting, Franchise Business College, Ketju.fi Yrittäjärekrytointipalvelut
sekä Franchise News.