FRANCHISING BAROMETRI STARTTAA

Franchisingsektorin
kehitystä on tärkeä seurata paitsi yhteiskunnallisesti myös franchisingalan
sisällä. Alan toimijat tarvitsevat faktatietoa ketjujen ja yrittäjien
tilanteesta toimintansa kehittämiseksi. Tästä tarpeesta on syntynyt Franchising
Barometri -selvityshanke, joka toteutetaan ensimmäistä kertaa tänä kesänä.
Franchisingsektorilla on
Suomessa merkittävä rooli yrittäjyyden ja työllisyyden edistäjänä.
Koronaepidemian aikana vakiintuneiden ja tunnettujen toimijoiden rooli on
entisestään korostunut. Yleisesti ottaen onkin havaittu, että
franchisingyritysten ”iskunkestävyys” on ollut selkeästi parempi kuin
yksinyrittäjien, ja monet ketjut yrittäjineen ovat pystyneet jopa kasvamaan
epidemian aikana.
Franchisingsektorin kehitystä
on tärkeä seurata paitsi yhteiskunnallisesti myös franchisingalan sisällä. Alan
toimijat tarvitsevat faktatietoa ketjujen ja yrittäjien tilanteesta toimintansa
kehittämiseksi. Erityisen mielenkiintoista on selvittää, mihin suuntaan ketjut
ovat toimintaansa kehittämässä ja miten yrittäjien toiminta on kehittymässä.
Tästä tarpeesta on syntynyt Franchising Barometri -selvitys hanke, joka
toteutetaan ensimmäistä kertaa tänä kesänä.
Hankkeessa selvitetään
ketjujen tilannetta, erityisesti niissä toimivien yrittäjien, ja niissä olevien
toimipaikkojen ja työpaikkojen määrän kehitystä. Myös taloudellista tilannetta
selvitetään. Ennen kaikkea hankkeessa pyritään saamaan kuva, mihin suuntaan ala
on kehittymässä niin yrittäjämääriltään, laadultaan kuin esimerkiksi
taloudellisin mittarein. Selvitys tehdään haastattelemalla ketjujen
toimitusjohtajia tai franchisingliiketoiminnasta vastaavia n. 200 Suomessa
toimivasta ketjusta. Haastettelut tehdään nettikyselyllä tai puhelimitse. Ketjut
valitaan pääosin Suomen Franchising-Yhdistyksen ja FranConin
osoiterekistereistä.
Tiedonkeruutyö toteutetaan kesä-elokuun
aikana ja selvityksen tulokset julkaistaan 21.9. Franchise News Dayssa.
Franchising Barometri -hankkeen toteuttaa FranCon yhteistyökumppaneineen: Suomen
Franchising-Yhdistys, Ketju.fi Yrittäjärekrytointipalvelut ja Finnvera.