Franchising Suomessa 2023 – Top 10

Suomessa toimii kaikkiaan jo noin 250-300 franchisingketjua. Vanhimmat ketjut ovat toimineet markkinoillamme jo yli 40 vuotta franchisingmallilla. Useita uusia ketjuja ja satoja uusia franchisingyrittäjiä aloittaa toimintansa vuosittain. Maailmalta rantautuu yhä uusia ketjuja ja suomalaisia ketjuja laajentaa toimintaansa maan rajojen ulkopuolelle. Suurimmat suomalaiset franchisingketjut ovat jo Euroopankin mittakaavassa kasvaneet erittäin laajoiksi. Esimerkiksi kotimaiset Hesburger, Kiinteistömaailma, Kotipizza, Laatutakuu ja R-kioski ovat omilla aloillaan Euroopan suurimpien ketjujen kärkisijoilla omilla aloillaan. Samoin monet kansainväliset ketjut (esim. Expense Reduction Analysts, Gigantti, RE/MAX, Specsavers tai Subway) ovat kasvaneet Suomessa nopeammin kuin monessa muussa Euroopan maassa. Ilahduttavaa on myös havaita uusien kotimaisten ketjujen nopea laajentuminen. Tästä hyvinä esimerkkeinä ovat esimerkiksi hoiva-alalla toimiva Alina, isännöintialalla toimiva Taloasema ja ravintola-alalla toimiva Pancho Villa.Tässä jutussa on listattu eri näkökulmista viime aikoina suurimpia ketjuja Suomessa.Luetteloinnin perimmäisenä tarkoituksena ei ole asettaa ketjuja minkäänlaiseen paremmuusjärjestykseen vaan tarkastella Suomen franchisingsektoria erilaisista näkökulmista. Seuraavassa esiteltyjä listauksia ei siis ole tehty keskinäistä vertailua varten, vaan ne on tehty pelkästään antamaan kuva franchisingsektorin monipuolisuudesta. Ketjuja on vaikea – osin jopa mahdotonta – vertailla, sillä esimerkiksi toimialalla on suuri vaikutus yksiköiden lukumäärään, alkuinvestointeihin ja liikevaihdon tasoon per yksikkö. Siitä huolimatta voidaan sanoa, että listalle päätyneet ketjut ovat siinä kategoriassa hyvin menestyneitä.Listausten perusteena käytetyt tiedot ovat pääosin ketjujen itsensä antamia ja ne on enimmäkseen saatu kesällä 2022 toteutetusta Franchising Barometri-tutkimuksesta, jonka toteutti FranCon Franchise Consulting (www.francon.fi) yhteistyössä Suomen Franchising-Yhdistyksen (www.franchising.fi) kanssa. Lisäksi tietolähteinä on käytetty Suomen Franchising-Yhdistyksen jäsenesittelyitä, yrittäjärekrytointipalvelu Ketju.fi-sivustoa (www.ketju.fi) sekä ketjujen kotisivuja. Aivan kaikki Suomessa toimivat ketjut eivät ole ko. tietolähteissä ja mukana olevista ketjuistakin osa ei ole antanut niihin kaikkia tietojaan. Tämän vuoksi luetteloista puuttuu niihin muutoin kuuluvia ketjuja.TOIMIPISTEIDEN LUKUMÄÄRÄ KETJUISSA – TOP10Suomessa toimivissa franchisingketjuissa on arvioitu olevan kaikkiaan noin 9.000 toimipistettä, joista noin 70% on yrittäjävetoisia. Toimialoittain toimipisteet jakautuvat suurin piirtein seuraavasti: HoReCa 45%, Kauppa 25%, B-to-C-palvelut 15% ja B-to-B-palvelut 15%.Suurimmat ketjut toimipisteitten lukumäärällä mitattuna:R-kioski 450Sibylla 290Hesburger 279Kotipizza 300Subway 186Instrumentarium 148Kiinteistömaailma 110Laatutakuu 109Rolls 100Hertz 86Huom! Em. luvut kertovat ketjussa olevien kaikkien yksiköiden / toimipaikkojen lukumäärän. Tiettyjen ketjujen lukuihin sisältyy myös ns. shop-in-shop-toimipisteet. Ketjuissa on yleensä sekä franchisingantajan että franchisingyrittäjien omistamia ja operoimia yksiköitä. Yksiköiden lukumäärä vaihtelee kuukausittain. Näin ollen seuraavassa esitetyt luvut eivät välttämättä ole täsmälleen oikeita juuri tällä hetkellä. YRITTÄJIEN LUKUMÄÄRÄ KETJUISSA – TOP10Suomessa toimivissa franchisingketjuissa on arvioitu olevan kaikkiaan noin 5.000 yrittäjää, joista noin joka neljäs omistaa useamman kuin yhden toimipisteen. Toimialoittain yrittäjät jakautuvat suurin piirtein seuraavasti: HoReCa 35%, Kauppa 20%, B-to-C-palvelut 30% ja B-to-B-palvelut 15%.Suurimmat ketjut yrittäjien lukumäärällä mitattuna:R-kioski 325Kotipizza 280Sibylla 200Kiinteistömaailma 113Laatutakuu 109Rolls 95Subway 90RE/MAX 75Scanburger 73Specsavers 67HUOM! Joukossa on konsepteja, jotka ovat yrittäjälle vain osa liiketoimintaa.TYÖNTEKIJÖIDEN LUKUMÄÄRÄ KETJUISSA – TOP 10Suomessa toimivissa franchisingketjuissa on arvioitu olevan kaikkiaan noin 75.000 suorassa työsuhteessa olevaa työntekijää (koko- ja osa-aikaisia yhteensä). Toimialoittain työntekijät jakautuvat suurinpiirtein seuraavasti: HoReCa 65%, Kauppa 15%, B-to-C-palvelut 15% ja B-to-B-palvelut 5%.Suurimmat ketjut työntekijöitten lukumäärällä mitattuna:Hesburger 5580McDonald´s 3350Subway 2250Kotipizza 1800R-kioski 1800Burger King 1550Kiinteistömaailma 550Pancho Villa 520Sp-Koti 490RE/MAX 430Huom! Luvut ovat noin arvioita ja pyöritettyjä lähimpään tasalukuun. Tilastossa on huomioitu kaikki ketjujen omissa ja yrittäjävetoisissa yksiköissä työskentelevät henkilöt, mutta ei esim. henkilöstöpalveluyritysten välittämää henkilökuntaa. KETJUN YHTEENLASKETTU LIIKEVAIHTO (MILJ. €) – TOP 10Suomessa toimivien franchisingketjujen kokonaisliikevaihdoksi on arvioitu noin 6 mrd. euroa. Toimialoittain toimipisteitten yhteenlaskettu liikevaihto jakautuu suurin piirtein seuraavasti: HoReCa 40%, Kauppa 25%, B-to-C-palvelut 10% ja B-to-B-palvelut 25%.Suurimmat ketjut toimipisteitten yhteenlasketun liikevaihdon perusteella:Gigantti 690R-kioski 270Eezy 250McDonald’s 235Hesburger 220Kotipizza 150Subway 110 Burger King 95Kiinteistömaailma 65 Specsavers 50Huom! Tiedot ovat pyöristettyjä ja ne on laskettu ketjujen antamien tietojen perusteella. Luvut on saatu julkisista lähteistä tai ne on laskettu kertomalla yksiköitten lukumäärä ketjun keskikokoisen yksikön liikevaihdolla. Listasta puuttuu ketjuja, jotka eivät ole antaneet tietojaan käytettyihin tietolähteisiin.