Franchisingsektorin Innovaatioselvitys valmistui: koronasta huolimatta ketjuissa tekemisen meininki

Kesän aikana toteutettu Franchisingsektorin Innovaatioselvitys on valmistunut.
Selvityshankkeen ideana
oli kartoittaa, miten ketjut ovat reagoineet koronaepidemiaan, millaisia innovaatioita ketjuissa on tehty koronan
ansiosta/aikana ja miten ketjujohto näkee epidemian vaikutukset ketjun
johtamiseen tulevaisuudessa. Hankkeessa haastateltiin 113 ketjujohtajaa yhtä
monesta ketjusta kattavasti eri toimialoilta. Selvitystyöstä vastasi FranCon
yhteistyökumppaneinaan Henki-Fennia, Ketju.fi Yrittäjärekrytointipalvelut Oy ja
Suomen Franchising-Yhdistys. Selvityksen tulokset osoittavat, että ketjuissa ei
olla todellakaan jääty ”tuleen makaamaan” vaan epidemiaan on reagoitu nopeasti
ja kehitystyötä on tehty eri osa-alueilla kattavasti.Lue selvityksen
tuloksista lisää Suomen Franchising-Yhdistyksen tiedotteesta: Koronakriisi ei pysäyttänyt franchisingyrittäjyyden kehitystä