Kauppalehti: Franchising-ketjut uskovat nopeaan kasvuun: ”Liikkeellä poikkeuksellisen paljon alan vaihtajia”

Keskiviikkona julkaistun Franchising Barometrin mukaan ketjuissa on muuta yrittäjäkenttää enemmän naisia, nuoria ja maahanmuuttajataustaisia yrittäjiä.
Suomen franchising-sektorilla usko tulevaan on varsin vahva. Peräti 60 prosenttia Suomessa toimivista ketjuista uskoo, että niiden toimipaikkojen määrä kasvaa tulevan vuoden aikana.Tämä käy ilmi keskiviikkona julkaistusta Franchising Barometri -selvityksestä. Sen on toteuttanut alan konsulttiyhtiö FranCon yhdessä Suomen Franchising-yhdistyksen, Ketjufi Yrittäjärekrytointipalveluiden ja Finnveran kanssa.Tiedot on kerätty 80 ketjun ylimmältä johdolta. Vastaajaketjuista 15 oli vähittäiskaupan alalta, 22 ravintola-alalta, 32 kuluttajapalveluista ja 11 yrityspalvelusta.Barometrissa yli puolet (56 %) ketjuista arvioi, että ketjun yrittäjien määrä kasvaa, ja vain kahdeksan prosenttia arvioi yrittäjien määrän vähenevän.Neljä viidestä ketjusta uskoo yksiköidensä yhteenlasketun liikevaihdon kasvavan seuraavan vuoden aikana. Barometrin mukaan yhden ketjuyksikönliikevaihto on keskimäärin 670 000 euroa.Verrattuna koko yrityskantaan, franchising-yritysten koko on suurempi ja yritykset myös työllistävät enemmän. Yksi ketjun yksikö työllistää yrittäjän lisäksi keskimäärin seitsemän työntekijää.Yli puolet ketjuista aikoo myös rekrytoida lisää vuoden sisällä. Joka kolmas ennakoi myös ketjujohdossa työskentelevien määrän kasvavan.”Ala painii toki samoissa haasteissa kuin muukin kansantalous tällä hetkellä hyvien työntekijöiden löytämiseksi”, FranConin toimitusjohtaja Henri Laakso kertoo barometrin julkistustilaisuudessa.Franchising-sektorilla on iso merkitys erityisesti nuorten työllistäjänä, sillä ketjuissa joka kolmas työntekijä on alle 25-vuotias, horeca-alalla peräti puolet.Naisia, nuoria ja maahanmuuttajiaBarometrin mukaan ketjuyrittäjyys on muuta yrittäjäkenttää monimuotoisempaa, sillä franchising-yrittäjissä on enemmän naisia, nuoria ja maahanmuuttajataustaisia yrittäjiä.Noin 40 prosenttia franchising-yrittäjistä on naisia, kun kaikista yrittäjistä noin joka kolmas on nainen. Alle 30-vuotiaita on franchising-yrittäjissä 7,4 prosenttia, horeca-alalla kuitenkin yli 11 prosenttia.Barometrin mukaan lähes joka kymmenennellä franchising-yrittäjällä on maahanmuuttajatausta, mutta horeca-alalla maahanmuuttajayrittäjien osuus on noin 20 prosenttia.”Jos maahanmuuttajataustainen haluaa ryhtyä yrittäjäksi, on helpompi lähteä ketjuun, josta saa tukea. Ja toisaalta ravintola-ala on monelle tuttu ja sellainen, jossa yrittäjyyttä on paljon”, Suomen Franchising-Yhdistyksen toiminnanjohtaja Juha Vastamäki arvioi.Yrittäjärekrytointia ketjuille tekevän Ketjufin toimitusjohtaja Peter de Jongin mukaan rekrytoinnissa näkyy nyt myös se, että pandemia on saanut monet miettimään uutta uraa yrittäjinä.”Tällä hetkellä on poikkeuksellisen paljon liikkeellä alan vaihtajia. Pandemian aikana alan vaihtajia tuli ravintola-alalta ja matkailusta, esimerkiksi lentokonehenkilökuntaa on ollut hakijoiden joukossa. Nyt, kun kriisi alkaa hellittää ja palataan toimistoille, moni toimistotyöntekijäkin miettii, onko tämä se ala, johon haluaa palata”, de Jong kertoo.Barometrin perusteella franchising-alan yksi vahva trendi on myös monipaikkayrittäjyyden kasvu. Nyt jo joka viides yrittäjä omistaa useamman kuin yhden toimipisteen, ja horeca-alalla useamman kuin yhden toimipaikan omistaa joka neljäs yrittäjä.Kaikkiaan franchising-ketjuja on Suomessa noin 250. Ketjuissa on arviolta noin 5000 yrittäjää ja noin 75 000 työntekijää. Ketjujen yhteenlaskettu kokonaisliikevaihto on arviolta kuusi miljardia euroa.Noin 80 prosenttia franchising-alan konsepteista on kotimaisia.”Kotimaisuusaste on kasvanut viime vuosina”, Vastamäki kertoo.Lue alkuperäinen uutinen tästä.