Kotirinki -ketjussa Jyväskylän uutena yrittäjänä Arja Sahlberg

Kotirinki Jyväskylä Kuokkalan kotipalveluyrittäjänä
aloitti Arja Sahlberg toukokuussa 2023.
Ennen Kotirinki-yrittäjyyttä Arja Sahlbergilta löytyi
jo entuudestaan kokemusta siivousalalta. Toukokuussa 2023 hän tarttui uuteen mahdollisuuteen ja kouluttautui Jyväskylän alueen uudeksi
kotipalveluyrittäjäksi tekemään siivouksia ja kotiapupalveluita.
Sahlberg on tyytyväinen lähdettyään
Kotirinki-kotipalveluyrittäjäksi. Hän kokee, että vaikka hänellä on yrittäjänä vapaus
päättää omista asioista ja ajankäytöstä, ei hän ole yrittäjänä yksin, vaan
taustalla on ketjun tuki. Kotirinki tarjoaa ketjuna yrittäjälle ison ja
luotettavan yrityksen mahdollisuudet ja sen toiminta on testattua, luotettavaa
ja se on vakaalla pohjalla. Yrittäjät saavat päivittäistä tukea Kotiringin
Palvelukeskukselta yrittäjyyden eri osa-alueisiin kuten asiakashankintaan ja
laskutukseen.
Sahlberg tahtoo palvella asiakkaansa hyvin varmistaen, että
ratkaisu kulloiseenkin tarpeeseen löytyy. Hänelle on ilo kuunnella asiakasta ja
keskustella, miten siivous ja kotiapu voivat asiakasta auttaa. Sahlbergille on tärkeää, että koti tulee puhtaaksi ja siivousten lopputulos on tarkka ja
huolellinen. Asiakas voi näin luottaa ammattilaiselta saatuun palveluun.