Norjan Franchisingyhdistys perustettu

Pohjoismaista Suomi ja Ruotsi ovat olleet ns. tiennäyttäjiä
franchisingsektorilla jo vuosikymmeniä. Molemmissa maissa franchisingsektori on
kehittynyt suotuisasti ja se on kestänyt hyvin niin lama-ajat kuin
pandemiatkin. Yhtenä tukijalkana sektorin vakaalle toiminnalle on ollut hyvin
toimiva franchisingyhdistys kummassakin maassa. Franchisingyhdistyksen missiona
on franchisingtoiminnan määrällinen ja laadullinen edistäminen markkinoilla.
Sen sijaan muissa Pohjoismaissa franchisingsektorin toiminta
on ollut monin tavoin ”näkymättömämpää”. Norjassa ei ollut edes toimivaa
franchisingyhdistystä vuosiin, mikä on varmasti osaltaan vaikuttanut asiaan.
Nyt tilanteeseen on kuitenkin tulossa muutos, sillä Norjaan on juuri perustettu
franchisingyhdistys: Norges Franchiseforening. Yhdistyksen puuhamiehenä
on toiminut paikallinen franchisingkonsultti Sven Hars ja yhdistyksen
perustajajäseninä on seitsemän ketjua/yritystä. Yrityksen asioita hoitamaan on
palkattu viestintäpäällikkö. Ensimmäisenä tavoitteena työssään hänellä onkin
jäsenmäärän tuntuva kasvattaminen. Potentiaalia varmasti on, sillä Suomen ja
Ruotsin yhdistyksissäkin jäseniä on noin 100 kummassakin. Franchise News
toivottaa onnea ja menestystä Norjan franchisingyhdistykselle!