Pancho Villa -ketjun Päällikkövalmennusohjelma käynnistyi

Pancho Villa -ketju panostaa ravintola-,
keittiö- ja salipäälliköidensä osaamisen kehittämiseen ja on käynnistänyt aivan uuden ”Pancho
Villa Päällikkövalmennus -ohjelman”.
Pancho Villa -ketjussa on menneen talven aikana panostettu
erityisesti yrittäjien osaamisen lisäämiseen ja sitä kautta ketjun kasvun
tukemisen. Tässä yhteydessä on huomattu, että keskeisenä kasvun moottorina on
myös yrittäjien työllistämien ravintola-, keittiö- ja salipäälliköiden
osaaminen. Niinpä ketjussa on nyt kehitetty
yhteistyössä Franchise Business Collegen kanssa erityinen valmennusohjelma
Pancho Villa -ravintoloiden esimiehille eli Pancho Villa -päälliköille. Valmennuksen
tavoitteena on vahvistaa päälliköiden
työkalupakkia arjen johtamistyössä ja parantaa itsenäisen vastuunoton
edellytyksiä vapauttaen Pancho Villa -yrittäjän aikaa kasvun johtamiseen. Valmennus
toteutetaan monimuoto-ohjelmalla sisältäen ryhmä- ja yksilövalmennusta.
Valmennusohjelman aikana osallistujat suorittavat myös virallisen
Lähiesimiestyön ammattitutkinnon.
Pancho Villa Päällikkövalmennus -ohjelma toteutetaan kahdessa ryhmässä.
Ensimmäinen ryhmä starttasi Helsingissä
22.5.2023 ja toisen ryhmän valmennus alkaa Tampereella elokuussa 2023. Valmennusohjelmaan
osallistuu kaikkiaan yli 40 päällikköä. Valmennusohjelman toteuttaa Pancho
Villa Finland Oy yhteistyössä Franchise Business Collegen ja Business College Helsingin kanssa.