PANCHO VILLA -KETJUN UUSI ALUEPÄÄLLIKKÖ ON EMMI MUNKKI

Emmi Munkki on
aloittanut Pancho Villa -ketjussa Pirkanmaan ja Satakunnan aluepäällikkönä
3.1.2022.
Pancho Villa
-ketjun aluepäällikkönä Emmi
Munkki vastaa Pirkanmaan ja Satakunnan Pancho Villa
-ravintoloista.  Pancho Villa -ketjun Etelä-Suomen ravintoloista vastaa
puolestaan aluepäällikkö Laura Raatikainen ja Pohjois-Suomen
ravintoloista aluepäällikkö Tuukka
Partanen.
Pancho Villa -ketju oli Emmi Munkille tuttu jo ennen nykyistä
aluepäällikön tehtävää. Valmistuttuaan tarjoilijaksi Munkki aloitti työuransa
Tampereen Tammelassa sijaitsevassa Pancho Villa -ravintolassa vuonna 2009. Hän
työskenteli silloin ravintolassa sekä salin että keittiön puolella.
Vuonna 2011 Munkki eteni tarjoilijasta ravintolapäällikön
tehtäviin tutussa Tammelan Pancho Villa -ravintolassa. Majoitus- ja
ravitsemisalan esimiehen erikoisammattitutkinnon Munkki suoritti vuonna 2018,
jonka jälkeen hän alkoi hoitamaan Tammelan Pancho Villa -ravintolan lisäksi
Tampereen Ratinassa sijaitsevan Pancho Villa- ravintolan ravintolapäällikön
tehtäviä.
3.1.2022 Munkin Pancho Villa -työura jatkui uusilla
haasteilla hänen aloitettua Pancho Villan -aluepäällikkönä Pirkanmaan ja
Satakunnan alueella. Aluepäällikkönä
Munkki seuraa kaikin puolin Pirkanmaan ja Satakunnan Pancho Villa
-ravintoloiden toimintaa. Hän vastaa alueensa ravintoloiden laatutasosta,
toimii yhteyshenkilönä yrittäjien kanssa, kouluttaa tarvittaessa ravintoloiden
henkilöstöä sekä antaa apua ja tukea myyntiin, ohjaten toimintaa ketjun
tavoitteiden saavuttamiseksi.