R-kioski -ketju palkitsi Sanne Tuukkasen Vuoden 2021 R-kauppiaana

R-kioski
-ketjun Ärräpäivillä palkittiin Vuoden 2021 R-kauppiaana turkulainen Sanne
Tuukkanen.
R-kioskiketjun Ärräpäiviä
vietettiin Turun tapahtumakeskus Logomossa 17.5.2022. Kahden vuoden
jälkeen R-kioskin perinteiset Ärräpäivät voitiin taas pitää yhdessä ja
kasvotusten. Logomoon osallistuikin satamäärin R-kioskin väkeä ja
tavarantoimittajia ympäri Suomen keskustelemaan kioskikaupan kuulumista ja
unelmien toteuttamisesta.
Ärräpäivien ja koko Ärrävuoden kohokohta on gaalaillallinen, jossa palkitaan
ansioitunut ja aktiivinen R-kauppias. Vuoden 2021 R-kauppias on Sanne
Tuukkanen, jonka kioskit sijaitsevat Turun keskustassa Yliopistonkadulla ja
Aurassa Turuntiellä.
Aktiivinen uudistaja
Tuukkanen on toiminut R-kauppiaana vajaat kolme vuotta ja viihtyy työssään
hyvin. Tuukkanen työllistää itsensä lisäksi kahdessa kioskissaan yhteensä kuusi
työntekijää.
”Minulle yrittäjyys on luontaista. R-kioski-yrittäjyydestä tekee helppoa se,
että ketjun konsepti on kunnossa ja tukea saa paljon. Se mahdollistaa
keskittymisen jokapäiväisiin asiakaskohtaamisiin ja heidän arjen
piristämiseensä”, Tuukkanen kertoo.
Myös R-kioskin toimitusjohtaja Teemu
Rissanen korostaa Sannen proaktiivista otetta R-kauppiaana.
”Sannen aktiivinen asenne näkee kioskin saamissa asiakaspalautteissa. Moni
asiakas kiittelee, kuinka Sannen kioskilla on ilo käydä.
Tukiorganisaatiossa olemme huomanneet, kuinka Sanne kehittää
ratkaisukeskeisesti toimintaa ja menestyy hienosti asioiden siirtämisessä
käytännön työhön”, Rissanen toteaa Vuoden R-kauppiaan valinnasta.
Valinnan tehnyt tuomaristo kiittää Tuukkasta ja koko tiimiä hyvän tuloksen
tekemisestä. Tuukkasen kioskilla toteutui myös yksi R-kioskin vuoden
päämääristä eli ruokatarjonnan tunnetuksi tekeminen.
Tukiorganisaatio
yrittäjyyden apuna
R-kioski selvitti tuoreen kyselyn avulla suomalaisten mietteitä
yrittäjyydestä. Syno Intillä teetetystä kyselystä käy ilmi, että suomalaiset
kokevat yrittäjyydessä haastavimmaksi alkupääoman hankkimisen (28 %),
liikeidean keksimisen (26 %) ja brändin rakentamisen ja markkinoinnin (19 %).
”Tuloksista näkee, että moni suomalainen näkee yrittäjyyden haastavana ja
tätä mielikuvaa haluamme muuttaa. Yrittäjän ei tarvitse osata tehdä kaikkea
itse. Franchise-yrittäjyydestä R-kioskilla tekee helppoa juuri se, että
alkupääoman hankkimiseen saa apua, liikeidea on valmiina ja markkinointikin
hoituu tukiorganisaation kautta”, Rissanen korostaa.