Sp-Koti -yrittäjän kasvuvalmennusryhmä valmistui

Sp-Koti -ketju panostaa yrittäjiensä
osaamisen kehittämiseen.
Ketjun yrittäjille kehitetty
valmennusohjelma, Sp-Koti-yrittäjien Kasvuvalmennus, starttasi lokakuussa 2019
ja sen tavoitteena oli ennen kaikkea tukea yrittäjien liiketoiminnan kasvua ja
kehittämistä. Yrittäjien liikkeenjohdollisia valmiuksia kehitettiin vajaan
vuoden kestävällä monimuoto-ohjelmalla, joka sisälsi ryhmä- ja
yksilövalmennusta.
Valmennusohjelman käytännön
toteutuksesta vastasi Franchise Business College. Sp-Koti -yrittäjän
kasvuvalmennusohjelmaan osallistui 22 yrittäjää. Valmennusohjelma päättyi 21.10.2020 huipentuen viimeiseen lähiopetusjaksoon.
Sp-Kodin toimitusjohtaja Jukka Rantanen toteaa valmennusohjelman päätyttyä: ”Olen ylpeä yrittäjistämme, jotka ovat halunneet tämän
valmennusohjelman avulla lähteä hakemaan uusia eväitä yritystensä kasvulle.
Osaavilla yrittäjillä on aivan keskeinen merkitys koko ketjumme kilpailukyvyn
vahvistamisessa.”