Tukea franchise-yrittäjien ja työntekijöiden työkyvyn hallintaan

Hyvä johtaminen ja yrittäjien ja työntekijöiden
hyvinvointi luovat pohjan koko franchiseketjun menestykselle.Yrittäjyyteen kuuluu paljon sekä voimavara- että kuormitustekijöitä.
Itsenäinen työ palkitsee, mutta päivät voivat toisaalta venyä pitkiksi, mikä
voi heikentää unta ja palautumista ja vaikuttaa seuraavan päivän vireystasoon.
Tehokkuuden heikentyminen voi johtaa edelleen pitempiin työpäiviin. Yrittäjyys
voi myös olla yksinäistä: apua tarvitaan monenlaisissa kysymyksissä, mutta
keneltä sitä kysyä?”Franching-konseptissa yrittäjä saa parhaimmillaan tuekseen
hyvän verkoston, jossa voi sparrata yhteisiä haastavia tilanteita muiden
yrittäjien ja ketjujohdon kanssa”, Elon franchising-yrittäjyyden voimavara- ja
kuormitustekijöihin perehtynyt työkykyjohtamisen kehittämispäällikkö Anneli
Holmberg sanoo.Ketjun tuki yrittäjille ja työntekijöilleYrittäjän työkyvyn hallinta on Holmbergin mukaan tärkeää
koko ketjun menestykselle, sillä kuormittunut yrittäjä voi tehdä ratkaisuja,
jotka voivat heijastua ikävästi koko ketjun maineeseen ja brändiin.”Etenkin henkilöjohtamisessa onnistuminen on tärkeää, sillä
mielipiteet yrityksestä työnantajana leviävät nopeasti sosiaalisessa mediassa
nopeasti, mikä voi vaikeuttaa niin henkilöstön rekrytointia kuin itse
liiketoimintaakin.”Franchise-ketjun käsikirjat sisältävät tyypillisesti tarkat
määritykset ketjun konseptista, tarjottavista palveluista ja tuotteista. Holmberg
sanoo, että tämän lisäksi olisi hyvä, jos käsikirjaan sisältyisi myös itse
yrittäjyyttä tukevia asioita.”Franchising-ketju voi myös tukea yrittäjää talous- ja
henkilöstöhallinnon haasteissa tarjoamalla mentorointiohjelmia tai
koulutusohjelmia, joissa voitaisiin käsitellä esimerkiksi talousasioita,
henkilöstöjohtamista, työsuhdejuridiikkaa ja muita yrittäjyyden haasteita.”Ketjun rooli on myös tärkeä työntekijöiden työkyvyn
varmistamisessa. Holmbergin mukaan ketju voi vaikuttaa työkykyyn esimerkiksi
varmistamalla, että käsikirjassa on määritelty yhtenäisiä käytäntöjä
henkilöstöjohtamiseen, työterveysyhteistyöhön ja sairauspoissaolojen
seurantaan. ”Lisäksi ketjun olisi hyvä toteuttaa työhyvinvointikyselyitä
sekä yrittäjille että työntekijöille, jotta ketju voi tunnistaa, missä
tarvitaan enemmän tukea.Apua haastaviin vuorovaikutustilanteisiinTyöterveyslaitoksen maaliskuussa julkaiseman tiedotteen
mukaan haastavat asiakastilanteet ovat kasvava työstressin aiheuttaja
työpaikoilla ja ne ovat tutkitusti Euroopan yleisin työterveysriski heti tuki-
ja liikuntaelinsairauksien riskien jälkeen. Monet franchising-yritykset toimivat palvelualoilla, joilla asiakkaiden
kohtaaminen on monissa tehtävissä tärkeä osa työnkuvaa eikä haastavista
vuorovaikutustilanteista ei ole mahdollista päästä kokonaan eroon.Holmberg sanoo, että riskien tunnistaminen on ensimmäinen
askel psykososiaalisen kuormituksen vähentämiseksi. Työyhteisön keskustelussa
voidaan pohtia esimerkiksi, millaisen palautteen vastaanottaminen kuuluu
työnkuvaan ja mikä taas on kohtuutonta ja kuormittavaa.”Tilanteiden kuormittavuuteen on mahdollista vaikuttaa
esimerkiksi koulutuksella ja kehittämällä niiden varalle valmiita
toimintamalleja. Haastavien vuorovaikutustilanteiden toimintamallit
kannattaakin sisällyttää sekä yrittäjän että työntekijöiden käsikirjoihin sekä
ottaa mukaan ketjun verkostoitumistapahtumiin,
koulutusohjelmiin ja verkko-oppimisympäristöihin.”Työeläkeyhtiö
Elo tarjoaa asiakasyritykselleen tukea työkykyjohtamisen ja työkykyriskien
hallintaan.Muistilista haastavien asiakastilanteiden
toimintamalleihin1. Perehdytys ja käsikirjat: Sisällytä
franchising-ketjun perehdytykseen ja käsikirjoihin haastavien
asiakastilanteiden hallintaa käsittelevä osio. Tämä on erityisen tärkeää, koska
uudet yrittäjät ja työntekijät voivat olla alttiimpia kuormittaville
asiakaskohtaamisille.2. Säännöllinen koulutus ja tuki: Järjestä
säännöllisesti koulutusta yrittäjille ja henkilöstölle haastavien
asiakastilanteiden käsittelystä. Koulutus voisi sisältää esimerkiksi
roolipelejä ja tilannearviointeja, jotta osallistujat voivat harjoitella
taitojaan turvallisessa ympäristössä.3. Henkinen ensiapu: Järjestä mahdollisuuksien mukaan
ketjuun tai yrityksiin tukihenkilöitä, jotka voivat auttaa kuormittavan
tapahtuman purkamisessa. Työterveyslaitokselta saa apua henkisen ensiavun
tukihenkilöiden koulutukseen.