Yhä useampi franchisingyrittäjä on kasvuyrittäjä

Franchisingalan
selvityksen mukaan suomalaiset franchisingketjut panostavat jatkossa entistä
enemmän moniyksikköyrittäjyyteen, jossa yksi yrittäjä omistaa useita ketjun
toimipisteitä.
Suomalaiset franchisingyrittäjät ovat
entistä kasvuhakuisempia ja omistavat jatkossa entistä useampia ketjunsa
yksiköitä. Tiedot pohjautuvat Franchising Barometri -selvitykseen, jonka on
toteuttanut ketjuista riippumaton alan asiantuntijayritys FranCon Franchise
Consulting yhteistyökumppaninaan Suomen Franchising-Yhdistys.

Kyselyyn haastateltiin 56 Suomessa toimivan franchisingketjun toimitusjohtajaa
tai ketjuliiketoiminnasta vastaavaa johtajaa. Vastaajista 11 edusti
vähittäiskaupan alan, 18 ravintola-alan, 14 kuluttajapalvelualojen ja 13
yrityspalvelualojen ketjuja, joten otos edusti hyvin suomalaista franchisingkenttää.
Kyselyn mukaan 64 prosenttia ketjuista
suunnitteli kasvattavansa toimipaikkojensa määrää tulevan vuoden aikana.
Samalla kuitenkin vain 57 prosenttia ketjuista uskoi, että sen yrittäjien määrä
kasvaa. Useamman kuin yhden yksikön omistavien yrittäjien osuus kaikista
franchisingyrittäjistä on kasvanut vuodessa 19 prosentista 25 prosenttiin.
”Tulokset osoittavat, että suomalaisilla
franchisingyrittäjillä on tulevaisuudessa omistuksessaan entistä useampia
yksiköitä. Yhden yksikön yrittäjien sijasta ketjuissa panostetaan nyt selvästi
kasvuhakuisempaan yrittäjyyteen. On tultu kauas niistä ajoista, jolloin
franchisingyrittäjyys painottui yhden yksikön yrittäjiin ja franchising nähtiin
Suomessa ensisijaisesti tapana työllistää itsensä”, Suomen
Franchising-Yhdistyksen toiminnanjohtaja Juha Vastamäki sanoo.
Kasvuhakuisuudesta kertoo myös se, että
71 prosenttia ketjuista arvioi ketjun yrittäjien taloudellisen menestyksen
paranevan tulevan vuoden aikana. Erityisen voimakasta panostus
moniyksikköyrittäjyyteen on ravintola-alan ketjuissa, joissa jo yli
neljänneksellä yrittäjistä on omistuksessaan useampi kuin yksi yksikkö
– ja joissakin ketjuissa jopa kymmeniä. Esimerkiksi Subway-ketjun suurin
yrittäjä omistaa jo 40 ketjun yksikköä ja on samalla koko Pohjoismaiden suurin
Subway-yrittäjä.
”Franchisingin
vahvuus on siinä, että se tukee yrittäjää yrittäjyyden kaikissa vaiheissa. Se
madaltaa yrittäjyyden kynnystä, mutta toisaalta ketju on yrittäjälle merkittävä
tuki myös haettaessa kasvua”, Juha Vastamäki sanoo.
Franchising
vakiinnuttanut asemansa yrityskentässä
Franchisingsektori
työllistää Suomessa yli 100 000 työntekijää ja franchisingketjujen
yhteenlasketuksi liikevaihdoksi arvioidaan 6 miljardia euroa.
Franchisingketjuja toimii Suomessa kaikkiaan yli 250.
Franchisingketjujen
kasvunäkymät jatkuvat selvityksen mukaan hyvinä. 80 prosenttia ketjuista uskoo
liikevaihtonsa kasvavan ja 52 prosenttia uskoo, että ketjun taloudellinen
kehitys on parempaa kuin toimialalla yleisesti. 55 prosenttia ketjuista laskee,
että työntekijöiden määrä ketjun yksiköissä tulee kasvamaan.
”Franchising
on vakiinnuttanut asemansa osana suomalaista yrityskenttää. Taloudellisen
epävarmuuden aikana sen asema vahvistuu entisestään”, Juha Vastamäki sanoo.