Franchisingsektorin Innovaatioselvitys starttaa

Maailmanlaajuinen virusepidemia vaikuttaa nyt monella
tapaa yritysten liiketoimintaan – suurimmalle osalle haitallisesti. Franchisingsektorinkaan
yritykset eivät ole säästyneet epidemian vaikutuksilta. Tämä on pakottanut
yrityksiä sopeuttamaan toimintaansa uuteen tilanteeseen.
Koronakriisin voidaan nähdä tuoneen jotain
hyvääkin. Franchisingketjuissa kriisi on mm. pakottanut ketjujohtoa
kehittämään konseptejaan ja hakemaan uusia toimintatapoja ketjun johtamiseen. Lähikontaktien välttäminen on luonut mm. etäpalveluun
ja -johtamiseen liittyviä innovaatioita. Monet ketjut ovat varmastikin onnistuneet uusilla
toimintamalleilla ja työkaluilla paikkaamaan tilannetta oikein hyvin ja niistä voi
olla kehittymässä jopa uusia ”normaaleja” ketjujen jokapäiväiseen toimintaan. Millaisia innovaatioita
ja miten ketjujohto näkee niiden vaikutukset tulevaisuudessa – sitä tässä
selvityksessä on tarkoitus kartoittaa. Selvityksen sisältö voidaan jakaa
neljään kartoitettavaan osa-alueeseen: Konsepti
– millaisia uusia tuotteita/palveluita, työkaluja ja toimintatapoja ketjut ovat
kehittäneet Ketjujohtaminen
ja yrittäjien tuki – miten ketjut ovat kehittäneet ketjujohtamista ja millaisia
uusia tukimuotoja yrittäjille on kehitetty.Yrittäjärekrytointi
– miten kriisi on vaikuttanut yrittäjärekrytointiin ja miten sitä tullaan
kehittämään.Muut
muutokset ja näkymät – mitä muita asioita on muuttunut/muuttumassa ketjujen
toiminnassa ja miten ketjujohto näkee kriisin jälkeisen ajan.Tutkimus toteutetaan lyhyellä kyselyllä, johon voi vastata joko sähköpostitse tai puhelinhaastattelussa. Kohderyhmänä ovat Suomessa toimivien franchisingketjujen johto – toimitusjohtajat tai franchisingliiketoiminnasta vastaavat – kattavasti. Ketjut valitaan pääosin Suomen Franchising-Yhdistyksen ja FranConin osoiterekistereistä. Tiedonkeruutyö toteutetaan
kesä-elokuun aikana ja selvityksen tulokset julkaistaan 22.9. Franchise News
Dayssa.Franchisingsektorin
Innovaatioselvitys-hankkeen toteuttaa FranCon yhteistyökumppaneineen: Suomen
Franchising-Yhdistys, Ketju.fi Yrittäjärekrytointipalvelut ja Fennia.