FranCon laajentaa tutkimuspalveluitaan – ketjuissa tutkitaan nyt brändin tunnettuutta ja yksiköitten työntekijäkokemusta

FranCon Franchise Consulting on franchisingtoimintaan erikoistunut asiantuntijayritys, jonka pääasiallisena palveluna on franchisingkonsultointi niin ketjunrakentamiseen kuin ketjunjohtamisen kehittämiseenkin liittyen. Tämän lisäksi se on perinteisesti toteuttanut myös yrittäjätyytyväisyystutkimuksia ketjuille. Nyt FranCon lisää tutkimuspalvelutarjontaansa brändin tunnettuuteen ja työntekijäkokemuksiin liittyvillä tutkimustuotteilla.Johtaminen tarvitsee dataa, jota haetaan erilaisilla tutkimuksilla. Tutkimukset kuuluvat hyvin johdetun franchisingketjun kehittämisvälineisiin. Perinteisiin tutkimuksiin ovat kuuluneet yrittäjätyytyväisyystutkimukset, joilla ketjujohto hakee dataa siitä, miten ketjun yrittäjyys, ketjuyhteistyö ja ketjujohtaminen toimivat yrittäjien kokemusten perusteella. Datan luotettavuuden kannalta on olennaisen tärkeää, että yrittäjät vastaavat tutkimuksiin rehellisesti ja avoimesti. Tämä edellyttää sitä, että ketjusta riippumaton taho haastattelee yrittäjät ja raportoi tulokset ketjujohdolle ilman yksilöityjä vastaajatietoja. FranCon tekeekin vuosittain useille ketjuille yrittäjätyytyväisyystutkimuksia ja pystyy näin myös hyvin tulkitsemaan tuloksia ketjujohdolle. Tässä yhteistyössä ketjujen kanssa on tullut esille muitakin tutkimustarpeita, joihin FranCon on nyt kehittänyt uusia palveluita: Franchisingketjun bränditutkimus sekä Ketjun työntekijäkokemus.FranConin toimitusjohtaja Henri Laakso taustoittaa: ”Brändin tunnettuus ja brändin laatu ovat ketjun kilpailukyvyn kannalta aivan keskiössä. Asiakkaat ja franchisingyrittäjät valitsevat ketjun nimenomaan brändin tunnettuuden ja uskottavuuden perusteella. Ketjujen tuleekin olla perillä brändinsä tilasta jatkuvasti.” ja jatkaa: ”Olemme jo pitkään huomanneet markkinoilla palveluaukon, jossa kaikkein isoimmille ketjuille on kyllä olemassa palveluita, joilla voidaan saada tutkimustietoa ketjun brändin tunnettuudesta, mutta koska Suomessa toimivista ketjuista 90% on näiden palveluitten ulkopuolella – lähinnä hinnan vuoksi – lähdimme kehittämään tähän tarpeeseen kustannustehokasta palvelumallia. Ensimmäiset yhteydenotot ketjuihin ovat näyttäneet, että olemme arvioineet tämän tarpeen ihan oikein.”Aika ajoin nousee julkisuudessa esiin ikäviä tilanteita, joissa ketjua syytetään työntekijöittensä huonosta kohtelusta. Useimmiten kyse on yksittäisen yrittäjän ja työntekijän välisestä kiistasta, mutta koska franchisingyrittäjä toimii ketjun brändillä, asia tuodaan julkisuuteen aina yleensä ketjun nimellä. Henri Laakso: ”Näinhän se juuri on ja tässä tilanteessa ollaan jo auttamattomasti myöhässä. Homma tulee ns. housuun ja on likapyykin paikka. Tällaisia tapahtumia on aina vaikea selitellä jälkikäteen. Olisikin hyvä, jos tällaiset tilanteet voitaisiin ehkäistä mahdollisimman hyvin. Yksi keino tähän on se, että ketjujohto tietää koko ajan, miten ketjun yksiköissä työskentelevät henkilöt kokevat työpaikkansa ilmapiirin, työnsä mielekkyyden ja johtamisen.”. Tähän apuvälineeksi FranCon on kehittänyt uuden tutkimustuotteen, jolla mitataan ketjun yksiköissä työskentelevien työntekijöitten kokemusta työstään. Luotettava tieto työntekijäkokemuksesta auttaa niin yrittäjää kuin ketjujohtoa puuttumaan etukäteen mahdollisiin ongelmiin. Myös työntekijöille luodaan tällaisella tutkimuksella mielikuva turvallisesta, hyvin hoidetusta yrityksestä ja ketjusta, jossa ollaan kiinnostuneita työntekijöittensä hyvinvoinnista. Henri Laakso kiteyttää: ”Näinä aikoina, kun monella alalla kilpaillaan ”verisesti” työntekijöistä, työnantajamielikuva ratkaisee paljon. Työnantajamielikuva syntyy juurikin työntekijöitten kokemuksista. Siksi jokaisen yrittäjän ja ketjujohdon onkin tunnettava ne omassa yksikössään ja ketjussaan”.FranCon on kehittänyt ja toteuttaa uudet tutkimuspalvelunsa yhteistyössä asiakaskokemuksiin ja johtamiseen erikoistuneen tutkimustalo Kulmia Insightin kanssa.