Innovaatiosetelin omavastuu poistui

Innovaatioseteli
on tarkoitettu pk-yrityksille, joilla on uusi tuote- tai palveluidea, jolla on
potentiaalia kansainväliseen kasvuun ja jonka eteenpäin viemiseksi yritys
tarvitsee ulkopuolista osaamista. Innovaatiosetelin avulla yritys voi hankkia
asiantuntijapalveluita, jotka tuovat yritykselle uutta, innovaatiotoiminnassa
tarvittavaa tietoa ja osaamista. Monelle franchisingketjullekin
Innovaatiosetelit ovat tarjonneet tukea mm. konseptin kehityshankkeissa.
Innovaatiosetelissä
avustuksen määrä on 5 000 euroa ja 100 % ostettujen palvelujen
arvonlisäverottomasta määrästä. Aiemmin setelissä ollut yrityksen
omavastuuosuus on poistunut vuoden alussa. Setelin voi käyttää
asiantuntijapalveluiden ostamiseen yhdeltä palveluntarjoajalta. Yritys voi
saada setelin vain kerran.