Kansainväliset hyvinvointiketjut tähyilevät Suomen markkinoille

Ihmiset ovat yhä enemmän kiinnostuneita hyvinvoinnistaan ja haluavat huoltaa itseään ja kehoaan. Siksi uusille hyvinvointikonsepteille riittää kysyntää. Parhaillaan Suomeenkin on hakeutumassa uusia hyvinvointialojen ketjuja konsepteineen.
Esimerkiksi kansainväliset hyvinvointikonseptit, kuten PowerSlim, Beautiful Me ja The Massage Company hakevat jo maaedustajia ja yrittäjiä Ketju.fi-palvelussa.”Olen ollut franchisingsektorin kehityksessä mukana jo 30
vuotta. Tänä aikana olen nähnyt, miten tietyt toimialat aina aika ajoin
nousevat suosioon. Uusia ketjuja syntyy ja yrittäjyys noilla aloilla kiinnostaa
kovasti ihmisiä. Viimeisten, noin viiden vuoden aikana esimerkiksi
ravintola-ala on ollut tällainen suosikkiala.”, kertoo franchisingasiantuntija
Henri Laakso FranCon Franchise Consultingista. Nyt vastaava buumi näyttäisi
muodostuvan hyvinvointialalle. Laakso jatkaa: ”Maassamme hyvinvointialan ketjut
ovat olleet vielä ”aliedustettuina” franchisingketjujen joukossa – jos
vertaamme muiden Euroopan maiden franchisingkenttään. Kuitenkin viimeaikainen,
eurooppalaisten ketjujen osoittama kiinnostus markkinoistamme antaa viitteitä
siitä, että meilläkin näyttäisi olevan ko. alalla suurta kasvupotentiaalia.”
Suomessa toimivien hyvinvointikonseptien kotimaisuusaste on
korkea, mutta samalla palveluiden kirjo on suppeampi kuin esimerkiksi
Ruotsissa. Voisi olettaakin, että markkinoillamme on tilaa uusille palveluille
ja tänne mahtuu mukaan myös uusia, jo maailmalla hyväksi havaittuja konsepteja.
Monet kansainväliset ketjut rantautuvat uuteen maahan
hakemalla sieltä ns. maaedustajaa, joka saa tehtäväkseen rakentaa
palveluverkoston ko. alueelle. Franchisingasiantuntija Henri Laakso kertoo,
että yleisin toimintamalli on ns. master franchising, jossa maaedustajana
toimiva yritys saa oikeudet perustaa alueelle sekä omia että yrittäjävetoisia
yksiköitä. ”Yrittäjävetoiset yksiköt tarkoittaa sitä, että maaedustaja – ns.
master franchisee – solmii franchisingsopimuksia alueen sisällä itsenäisten
yrittäjien kanssa, jotka saavat oikeuden harjoittaa liiketoimintaa ko. konseptilla.”,
Laakso selventää.
Ketjufi Rekrytointipalvelut Oy:n toimitusjohtaja ja
rekrytointikonsultti Mika Pamilo vahvistaa myös havainneensa viimeaikaisen
kansainvälisten hyvinvointialan ketjujen lisääntyneen kiinnostuksen Suomen
markkinoihin. Hän kertoo, että monet konseptit ovat sellaisia, että ne
sopisivat hyvin jo täällä olemassa oleville yrityksille lisäliiketoiminnaksi
tai hyvinvointialalla toimiville henkilöille tai yrittäjille uudeksi
mielenkiintoiseksi uramahdollisuudeksi. Hän kertoo: ”Hyvinvointialan asiakkaat
haluavat yhä uudenlaisia palveluita ja hankkivat niitä helposti yrityksiltä,
joissa ovat tottuneet asioimaan ja joiden osaamiseen ne luottavat. Nykypäivän
asiakkaat ovat myös valmiita satsaamaan omaan hyvinvointiinsa niin ajallisesti
kuin taloudellisestikin. Yrittäjällä on yleensä siis jo asiakkaat ja
sidosryhmät valmiina ja usein myös toiminnan vaatimat puitteet ovat jo
olemassa, joten uuden konseptin mukaan ottaminen on helppoa, nopeaa ja antaa
mahdollisuuden oman liiketoiminnan kasvattamiseen”. Uusi konsepti siis kehittää
yrityksen palvelutarjontaa, mikä sitouttaa asiakkaita yritykseen ja tämä taas
antaa yritykselle lisää kilpailukykyä markkinoilla.
Tällä hetkellä esimerkiksi PowerSlim painonhallintakonsepti
hakee Suomeen Master franchiseeta rakentamaan laajan PowerSlim -keskusten
verkoston. PowerSlim painonhallintajärjestelmä on todistetusti toimiva
yhdistelmä ravintoa ja henkilökohtaista valmennusta, jonka avulla tuloksia
saavutetaan varmasti ja nopeasti. Beautiful Me hakee yksittäisiä
franchisingyrittäjiä, jotka perustavat oman rullahierontasalongin tai liittävät
tämän konseptin osaksi nykyistä liiketoimintaansa. Tämä ainutlaatuinen
älyteknologiaa hyödyntävä salonkikonsepti pitää franchisingyrittäjän
kustannukset matalana ja tuoton korkeana. Tai Englantilainen The Massage
Company, joka tuo laadukkaita säännöllisesti toteutettavia hierontapalveluita
kaiken kansan saataville kohtuulliseen hintaan.
Nämä ketjut hakevat yrittäjiä Ketju.fi
yrittäjärekrytointipalvelujen kautta, www.ketju.fi.