Korona aiheuttaa muutoksia ketjun ohjaukseen

Maailmanlaajuinen virusepidemia
vaikuttaa nyt monella tapaa yritysten ja myös ketjuyritysten liiketoimintaan –
suurimmalle osalle haitallisesti. Franchise News kartoitti tilannetta muutamilta eri alojen ketjuilta, miten ne ovat reagoineet vallitsevaan tilanteeseen nimenomaan ketjun johtamisessa.
Kysyntä on monella toimialalla vähentynyt dramaattisesti, joillakin
jopa kokonaan loppunut lähes täysin. Yritysten kassat ovat tiukoilla, mikä on
pakottanut niitä etsimään erilaisia ratkaisuita selviämiseen. Toimialasta
riippumatta epidemia on pistänyt franchisingketjut muuttamaan toimintatapojaan myös
ketjunohjauksessa. Kevät on tilinpäätösten aikaa. Silloin tarkastellaan, miten
edellinen vuosi on mennyt, palkitaan onnistumisista ja mietitään
kehittämistoimia alkaneelle vuodelle. Tämä näkyy ketjuissa mm. siten, että keväisin
pidetään paljon yrittäjäpäiviä, kehityspalavereita ja sparraussessiota
yrittäjien kanssa. Vallitsevan tilanteen vuoksi monissa ketjuissa tilaisuudet
on keväältä peruttu tai siirretty syksylle tai niitä on pidetty erilaisten
nettisovellusten avulla. Myös franchisingsektorin suurin vuosittainen
tapahtuma, Franny Awards, jossa perinteisesti palkitaan menestyviä
franchisingyrittäjiä, jouduttiin siirtämään syksylle.Musti ja Mirri-ketjun maajohtaja Juhana Lamberg
kertoo, että ketjun sisäinen kommunikointi on lisääntynyt ja vaatinut
eritysjärjestelyjä. Live-tapaamiset ja kenttäkierrokset on karsittu pois ja
tilalle on tullut puhelinkeskustelut. Yrittäjäpäiväkin pidettiin
live-tapaamisen sijaan verkossa Skype-palaverina. Lambergin mukaan on tärkeää,
että tilaisuudet kuitenkin pidetään tavalla tai toisella, koska se luo
yrittäjille turvallisuuden tunnetta tämän kaiken epävarmuuden keskellä. Ketjun franchisingpäällikkö
Piia Marttinen kuvasi yrittäjien fiiliksiä yrittäjäpäivän jälkeen: ”Olen
saanut ihan valtavan määrän palautetta päivästä, ja kiitoksia siitä, että
käsillä olevasta koronatilanteesta huolimatta meillä katsotaan eteenpäin,
autetaan toisiamme ja paiskitaan töitä yhdessä, että tästäkin selvitään! Erästä
yrittäjää lainatakseni ”tämä tuli kreivin aikaan”!”Paikan päällä pidettävistä tapaamisista, kenttäkäynneistä ja
kehityspalavereista on siirrytty kommunikoimaan verkon yli. Myös
toimitusjohtaja Jyrki Hannula Easyfit- ja Lady Line-ketjuista
vahvistaa, että kommunikointi on muuttanut muotoaan, mutta samalla
kommunikoinnin tarve on kasvanut: ”Tilanne on lisännyt kommunikointia
yrittäjien kanssa uusin keinoin. Face-to-face-palaverit on jätetty pois ja
tilalle on tullut videolähetykset, joilla pyritään jatkuvasti tukemaan ja
opastamaan yrittäjiä vaikeassa tilanteessa.”Toimitusjohtaja Satu
Jäntti Alina-ketjusta kertoo, että heillä sähköiset viestintäkanavat
ovat ennenkin olleet käytössä, joten korona ei ole tuonut siihen muutosta. Hän
kertoo, että: ”Tällä hetkellä ainoa muutos, jota ketjunohjaukseen tulee, on,
että kenttäpäälliköt eivät tee fyysisiä kenttäkierroksia vaan käynnit ovat muuttuneet
digitaalisiksi ja puhelimen välityksellä tehtäviksi.”.Kiinteistömaailma -ketjun toimitusjohtaja Risto
Kyhälän mukaan teknologiaa hyödynnetään myös Kiinteistömaailmassa nyt
entistä enemmän. Kyhälä sanoo, että: ” Teams on meillä ahkerassa käytössä koko
ajan ja sitä hyödynnetään paljon nyt esimerkiksi koulutuksissa”.Franchise Newsin haastattelemien ketjujohtajien mukaan, yrittäjät
kaipaavat nyt paljon ohjausta, tukea ja neuvontaa. On tärkeää, että heillä on
tunne, ettei ketjujohto ole jättänyt heitä yksin, vaan se on läsnä ja kulkee
heidän rinnallaan tämän vaikean ajan yli.Classic Pizza Restaurant-ketjun laatu -ja
kehitysjohtaja Merja Rahkola-Toivanen kertoo kommunikoinnin tärkeydestä:
”Tilanne vaatii aktiivista vuoropuhelua, nopeaa reagointia ja tärkeää on
nimenomaan oikean aikainen viestintä. Draamaviestintää ei tarvita, vaikka tämähän
on täysin poikkeuksellinen aika.”Kati Rajala, toimitusjohtaja Cabonline Finland Oy:sta,
joka on Fixutaxi- ja Kovanen-ketjujen takana, vahvistaa kommunikoinnin
merkityksen ja heillä se onkin lisääntynyt selvästi: ” Yhteydenpito yrittäjiin
on moninkertaistunut. Yrittäjiin pidetään yhteyttä intranetin, Jammerin ja
puhelimen välityksellä. Ajonohjausjärjestelmien kautta pystytään jakamaan jatkuvasti
ajankohtaista tietoa ajossa oleville takseille.” On tärkeä, miettiä, miten asioista viestii. Rahkola-Toivanen
jatkaa: ” Annamme todella selkeitä ja reaaliaikaisia ohjeita sekä yrittäjille
että työntekijöille. Meillä on myös huoli heidän toimeentulosta ja olemme
suunnitelleet omaa pakettia, jolla heitä voisi tukea.”Monessa muussakin ketjussa on mietitty, voisiko yrittäjien
taloudellista ahdinkoa helpottaa jotenkin. Ketjujohto onkin pyrkinyt löytämään
erilaisia ratkaisuita. Se on mm. tukenut yrittäjiä neuvotteluissa ja myös itse neuvottelut suoraan yrittäjien
vuokranantajien kanssa vuokrien väliaikaisesta alentamisesta tai maksujen
siirtämisestä. Myös ketjun kumppanitavaran- ja palvelutoimittajien kanssa on
neuvoteltu maksuaikojen pidentämisestä ja muista helpotuksista. Erilaisia
rahoitusratkaisuita yrittäjien akuuttiin käyttöpääomatarpeeseen ollaan etsitty
laajasti. Onpa joissakin ketjuissa menty niinkin pitkälle, että franchisingmaksuihin
on annettu lisää maksuaikaa tai jopa alennuksia kriisin ajaksi.
Monenlaisia toimenpiteitä eri ketjujen johdossa yritetään
nyt siis löytää yrittäjien tukemiseksi. Yhtenäistä ketjujohdon ajatuksissa on
se, että tilanne on tilapäinen ja tulevaisuus kriisin
jälkeen nähtiin positiivisena.