Ketjun tavaramerkin rekisteröintiin voi nyt hakea taloudellista tukea

Euroopan Unionin Teollisoikeusvirasto (EUIPO) nostiteollisoikeuksien suojaamiseen
tarkoitettuja tukia – pk-yritys voi saada arvosetelillä takaisin jopa 75%
uusien hakemusten virallisista maksuista.
Franchisingketjussa kaikki sen jäsenet toimivat
yhtenäisellä yrityskuvalla eli brändillä, jonka franchisingantaja omistaa.
Brändiä ilmennetään yhtenäisillä tunnuksilla – tyypillisesti logolla – jonka
käyttöoikeuden franchisingottaja franchisingsopimuksella saa. Franchisingantajan
on varmistettava, että tärkeät tunnukset on suojattu.
Keskeisin suojauskeino on
tavaramerkkirekisteröinti, jonka voi tehdä kattamaan joko yhtä maata
(kansallinen rekisteröinti) tai useita maita (esim.
EU-tavaramerkkirekisteröinti). Rekisteröinnistä aiheutuu kustannuksia ja
viranomaismaksuja, joihin pk-yritykset voivat uuden EU:n tukiohjelman kautta
hakea taloudellista tukea.
Viime vuonna tuen määrä oli 50%
viranomaismaksuista. Tänä vuonna EUIPO nosti teollisoikeuksien
suojaamiseen tarkoitettuja tukia ja pk-yritys voi saada arvosetelillä takaisin
jopa 75% uusien hakemusten virallisista maksuista.
Lisätietoja
tuesta ja tuen hakemisesta: EUIPO – Pk-yritysrahasto – Euroopan
unionin tavaramerkki (europa.eu)
Aihetta
käsitellään myös Franchise
Business Collegen 9.3. järjestämässä webinaarissa: Brändin suojaaminen
franchisingtoiminnassa, jossa asiantuntija-alustajana toimii
Varatuomari, tavaramerkkiasiantuntija Hanna-Maija Elo, Properta
Asianajotoimisto Oy:sta. Lue lisää tästä.