Kotirinki -ketjun kotihoiva ja kotiavun kehityspäälliköksi Sanna Rakowski

Kotirinki -ketjussa aloitti 17.4.2023 kotihoivan ja kotiavun
kehityspäällikkönä sairaanhoitaja Sanna Rakowski.
Sanna Rakowski siirtyi Kotirinkiin Terveystalon
Hoitajapalveluista, joissa hän toimi hallinnollisena esihenkilönä niin
vuokrahoitajatoiminnassa kuin yhteistyöprojektien palveluntuotannoissa.
Hoitotyön haasteet ja kehitystarpeet eri puolella Suomea
ovat hyvin samankaltaisia ja kilpailu osaavista ammattilaisista on kova. Rakowskin
aiempaan työhön kuuluivat yhteistyö julkisen puolen toimijoiden kanssa
erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon ja kotihoito oli yhtenä isoimpana
kokonaisuutena. Tätä työtä Rakowski on tullut jatkamaan Kotiringissä.
Kotirinki tarjoaa vastausta resurssipulaan palkitulla matalan
kynnyksen microfranchising-toimintamallilla perinteisen työntekijämallin
sijaan. Kotiringissä kotisiivouksesta, kotiavusta ja kotihoivasta vastaavat
partneriyrittäjät, jolloin kodeissa käy sama tuttu henkilö. Yrittäjät ovat
sitoutuneita asiakkaisiinsa, ansiotaso on parempi ja vastaavan henkilön
pysyvyys pitkäkestoisempaa. Kotirinki tunnetaan korkeasta luottamuksesta sekä
alan parhaasta palvelun laadusta. Palvelu on helppo tilata, hallinnoida ja
seurata verkkosivujen kautta ja reaaliaikaiset asiakas- ja yrittäjätyytyväisyysluvut
ovat aina avoimesti www.kotirinki.fi
sivuilla.
Rakowskin sanoin aloitus Kotiringissä on sujunut todella
hyvin. Hän on jo ehtinyt tutustua toimintaan niin teoriassa kuin käytännössä
esimerkiksi siivouksen yrittäjäkoulutuksessa. ”Olen onnekas, että olen saanut
mahdollisuuden päästä kehittämään laadukasta hoitotyötä Kotirinkiin, sekä
olemaan mukana microfranchising-toiminnassa päästen kertomaan millaisen uuden
mahdollisuuden se tuo mukanaan hoitotyön ammattilaisille.”, Rakowski kertoo.