KOTONA ASUEN SENIORIHOIVA -KETJU: KORONAN TUOMAT HAASTEET VOITETTAVISSA

Kotona Asuen Seniorihoiva- ketju näkee koronan
tuomien haasteiden olevan voitettavissa. Huhtikuussa ketjussa asiakaspoistuma
hiljentyi ja loppukuusta oli jo kasvunmerkkejä. Palveluita on uskallettu
käynnistää jo uudestaan ja uusia asiakkuuksiakin tullut sekä saatu lisämyyntiä.
Kotona Asuen Seniorihoiva
-ketju tarjoaa hoivapalveluita ikäihmisille auttaen asiakkaitaan selviämään eri
tavoin arjessa. Nyt korona-aikaan riskiryhmiin kuuluvilla senioreilla avun
tarve on entistä suurempi, mutta silti hoivapalveluilla on ollut havaittavissa
asiakaspoistumaa, kun senioripalveluita ei tartunnan pelossa ole uskallettu
käyttää normaaliin tapaan. Ikäihmisten jääminen omaan kotiinsa ilman sosiaalista
verkostoa ja arkea helpottavaa apua vaikuttaa heikentävästi heidän fyysiseen ja
henkiseen jaksamiseensa.
Koronasta johtuen Kotona Asuen
Seniorihoiva -ketjun palveluiden kysynnässä on ollut havaittavissa
asiakaspoistumaa, mutta huhtikuussa se hiljentyi ja loppukuusta oli jo
positiivisia merkkejä kasvusta. Kotona Asuen Seniorihoiva -ketjun
toimitusjohtaja Olli Houttu kertoo, että: ”Palveluita on uskallettu käynnistää taas
uudestaan, kunHOIVANantajiemme
kunnollisella suojautumisella ja hygienialla sekä sopivilla turvaväleillä
asiakkaaseen, olemme saaneet luottamusta herätettyä takaisin sekä asiakkaisiin
että heidän omaisiinsa.”
Houtun mukaan kokonaisuudessa
Kotona Asuen Seniorihoiva -ketjun näkymät ovat parantuneet viimeisten viikkojen
aikana ja kasvua tapahtuu jokaisella franchisetoimistolla. Houttu iloitsee
valoisimmista näkymistä kertoen: ”Liikevaihdon laskun ennusteet eivät
toteutuneet pelätyllä tavalla vaan uusia asiakkuuksia käynnistyi viime kuun
aikana jokaisessa palvelutoimistossa ja olemassa oleville asiakkaille saatiin
tehtyä lisämyyntiä. Yhä on asiakkuuksia, joilla palvelut edelleen tauolla,
mutta ensimmäisen aallon tuomat pelot ovat hälvenemässä ja palveluita
käynnistyy jatkuvasti uudelleen.”
Kotona Asuen Seniorihoiva
-ketju on saanut myös uusia potentiaalisia franchise -tiedusteluja nyt
korona-aikaan. Houttu kokee tämä kertovan ketjun maineesta ja hoiva-alan
vahvuudesta, että ala kiinnostaa, myös vaikeinakin aikoina, kuten nyt.