Sp-Koti on mukana 4H:n Taimiteossa

Sp-Koti
haluaa olla mukana luonnon ja nuorten työllisyyden tukemisessa.
Konkreettisesti.
Sp-Kodin
asiakkaat pääsevät osaksi Taimitekoa asuntokaupan yhteydessä. Sp-Koti -ketju istuttaa asiakkaidensa nimissä yhden taimen yhteistyössä Suomen
4H-järjestön kanssa. Taimen istuttamisella työllistetään nuori ja
Suomeen syntyy uutta metsää.Taimiteko on konkreettinen tekoYhdelläkin istutetulla taimella on merkitystä, sillä taimista kasvaa metsä ja metsä toimii hiilinieluna, joka sitoo hiilidioksidia ilmasta. Taimien istuttamisessa työllistyvät nuoret, jotka pääsevät tekemään konkreettisia ilmastotekoja paikallisesti omassa elinympäristössään ja lisäksi he ansaitsevat omaa rahaa. Lue lisää tästä.Kuva: Suomen 4H-liitto / Tiina Rinne